Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Умови прийому

до вищих навчальних закладів України в 2014 році

(зі змінами)

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Захід

Початок

Закінчення

Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників

розпочинається 11 липня.

закінчується о 12.00 годині 01 серпня,

Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять співбесіду відповідно до розділу ХІ цих Умов, складають вступні екзамени у вищих навчальних закладах

закінчується о 18.00 годині 24 липня. Співбесіди та вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня.

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти

закінчується 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня.

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення,

оприлюднюється не пізніше 12.00 години 02 серпня.

Перший строк вибору вступниками місця навчання.

Оновлений список рекомендованих до зарахування.

Другий строк вибору вступниками місця навчання.

Оновлений список рекомендованих до зарахування.

Третій строк вибору вступниками місця навчання.

закінчується о 18.00 годині 04 серпня

оприлюднюється не пізніше 12.00 години

05 серпня

закінчується о 18.00 годині 07 серпня

оприлюднюється не пізніше 12.00 години

08 серпня

закінчується о 18.00 годині 10 серпня

Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

за державним замовленням;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності))

не пізніше 15.00 години

11 серпня

не пізніше 18 серпня.

Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра

закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 01 серпня.

Строки прийому заяв та документів на навчання за вечірньою і заочною формами навчання визначаються Правилами прийому.

тривалість прийому документів – не більше одного місяця. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

© 2006-2019 Інформація про сайт