Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Фотография Лисовенкова

Лисовенкова Ирина Михайловна 

LisovenkovaI@nmu.org.ua

Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейт  
Position: Senior Lecturer 
Проводить практичні заняття з дисциплін: Контролінг  
Фінансовий контролінг
Бюджетування діяльністю підприємства
Управління фінансовою санацією
Фінансовий аналіз
Фінансова санація та банкрутство        
  

ЗакінчилаДніпропетровський гірничий інститут ім.Артема у 1995 р. Базова спеціальність інженер-економіст.

   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2013 рр.:

  1. Лісовенкова І.М.Проблемні аспекти діагностики стану фінансово-господарської діяльності українських підприємств в сучасних умовах господарювання: міжнародний досвід і вітчизняна практика / VII Міжнародна науково – практична конференція: Veda a vznik – Praha,2011
  2. Лісовенкова І.М. Виробничийпотенціал підприємства: методологічні підходи / Економічний вісник НГУ №2 . –2011. С.47 -55 
  3. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
  4. Structural changes in the world social production under conditions of the global transformation. Liudmila Didyk, Irina Lisovenkova.Єдина Європа: Погляду майбутнє [Текст]: моногр. = United Europe: Future prospects:monograph ДВНЗ «Національний гірничий університет»,Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; за ред. О.І.Амоші. – Д.: Національний гірничийуніверситет, 2012. P.105-121
  5. The influence of the World economic crisis on the development of Ukraine’s metallurgical industry under conditions of the international integration. Liudmila Didyk, Irina Lisovenkova. Єдина Європа:Погляд у майбутнє [Текст]: моногр. = United Europe: Future prospects: monograph / ДВНЗ «Національний гірничийуніверситет», ДніпропетровськВища банківська школаВроцлавза редО.ІАмоші. – Д.: Національнийгірничийуніверситет, 2013. – 286 с. – Текст англ. – Бібліогрвкінці розділів

Наукова та навчально-методична праця з студентами за 2010 - 2013 рр.:

На головну

© 2006-2019 Інформація про сайт