НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени
             СРОКИдиплом ДИПЛОМИРОВАНИЯ
 • Консультації з нормоконтролю щодо оформлення дипломних робіт проводяться за наступним графіком. Докладніше...
 • Розклад захисту дипломних робіт  студентами кафедри Економічного аналізу та фінансів ФЕФ ІЕ ДВНЗ «НГУ»  у 2013 році 140 kB
 • График проведения державних іспитів ІЗДО 2013 за спеціальністю «Фінанси та кредит» в групах:  Б-ФК-09-1; Бс-ФК-10-2; Б-ФК2-11 95 kB
 • Перечень актуальных проблемм развития города, которые предлагаются для тематики реальних дипломных и курсових проэктов студентов ВУЗов г. Днепропетровска в 2013-2014 у.г. 36 kB
 • Документы  необходимые для получения приложения к диплому (специалист, магистр) европейского образца. 146 kB
 • Документы  необходимые для получения приложения к диплому (бакалавр) европейского образца 146 kB

 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів денної форми навчання (магістр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «21» листопада 2017 р. №1917-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів вечірньої форми навчання (магістр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «25» жовтня 2017 р. №1765-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів заочної форми навчання (спеціаліст), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «06» грудня 2017 р. №2010-л. Скачати
 • Переддипломна практика. Методичні вказівки і завдання для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 7.03050801 - фінанси і кредит / О.С. Галушко, О.І.Семеніхіна - Д.: Національний гірничий університет, 2011.-  23 с. Докладніше...
 • Інструкція і методичні вказівки до проходження науково – виробничої  і науково – практичної ( переддипломної) практик для студентів  освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050801 - фінанси і кредит  / Укладач: Л.М.Дідик  – Дніпропетровськ: ДВНЗ Національний гірничий університет, 2012. –  20 с. Докладніше....
 • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи спеціаліста для студентів спеціальності 7.0305801 фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) / Упорядники.: Галушко О.С., Штефан Н.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ Національний гірничий університет, 2012 – 39 с. Докладніше...
 • Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 8.0305801 фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) / Упорядники.: Галушко О.С., Штефан Н.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ Національний гірничий університет, 2012 – 39 с. Докладніше...
 • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з фінансів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / О.С.Галушко, Н.М.Штефан. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 28 с. 

  Докладніше...


© 2006-2020 Інформація про сайт