НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 072 «Финансы, банковское дело и страхование»

Степень подготовки: бакалавр, магистр.

Форма учебы: дневная, заочная (на базе среднего и высшего образования).

Специалист финансист получает знание и практические навыки, которые позволяют ему успешно работать в финансовых отделах предприятий и организаций, банках, страховых компаниях, инвестиционных компаниях и фондах, обеспечивая эффективное использование финансовых ресурсов предприятий и организаций.

Специалист по специальности «Финансы, банковское дело и страхование» владеет теоретическими знаниями и практическими навыками управления финансами на предприятиях всех форм собственности в будь который отрасли экономики, может оценить стоимость предприятия, определить целесообразность внедрения инвестиционного проекту, управлять активами и капиталом (собственным и долговым), портфелем ценных бумаг, формировать стратегию пополнения и эффективного использования финансовых ресурсов предприятий и финансово-кредитных учреждений, предоставлять консалтинговые услуги по управлению финансами.

Специалисты  этого направления могут работать на таких специальностях:

Рисунок3.jpg

Студенти напряму 072 «Финансы, банковское дело и страхование» вивчають такі професійно орієнтовані дисципліни, як:

· Гроші і кредит;

· Фінанси;

· Фінанси підприємств;

· Страхування;

· Інвестування;

· Бухгалтерський облік;

· Фінансовий менеджмент;

· Банківські операції;

· Податкова система;

· Ринок фінансових послуг;

· Економічний аналіз;

· Фінансовий аналіз;

· Інформаційні системи у фінансових установах;

· Бюджетна система;

· Місцеві фінанси;

· Страхові послуги;

· Управління витратами;

· Бізнес - планування;

· Центральний банк і грошово-кредитна політика;

· Міжнародні фінанси;

· Аналіз світової і національної економіки.

Викладання на кафедрі економічного аналізу та фінансів здійснюється із застосуванням сучасних методів навчання, з використанням комп'ютерних технологій і інформаційних систем спеціалістами, які мають високий рівень кваліфікації і практичний досвід в цій сфері, передбачає посилену мовну підготовку.

Запрошуємо до вступу на нашу кафедру. Скачати БУКЛЕТ2 стор.

Інформація про кафедру: 49027,

м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса 19, корп. 10, кім. 405, тел. 373-07-97

galushkoO@nmu.org.ua

© 2006-2019 Інформація про сайт