НТУ «Днепровская политехника» — соответствие ВремениПРОГРАМА вступного фахового екзамену на спеціальність  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

много книг
Скачати
© 2006-2019 Інформація про сайт