НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени
преподаватель доцент Герасимова

Герасимова Ірина Юріївна 

GerasymovaI@nmu.org.ua

Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейт 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Наукове звання: доцент 
Викладає дисципліни: Фінанси 
Гроші та кредит 
Страхування 
Економічна безпека діяльності підприємства
Оцінка бізнесу та підприємства
  

ЗакінчилаДніпропетровський гірничий інститут ім.Артема у 1991 р. Базова спеціальність: організація нормування праці в машинобудуванні; інженер-економіст . Кандидат економічних наук, 08.06.01 – Економіка. організація та управління підприємствами; доцент кафедри економічного аналізу та фінансів, за темою «Оцінка та шляхи підвищення ефективності праці на вугільних підприємствах»

   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2013 рр.:

  1. Герасимова І.Ю. «Венчурне фінансування інноваційного розвитку». Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 247. Том VI. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2009. – С. 1431-1437.
  2. Герасимова І.Ю. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 259. Том 2. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2010. –С. 621-627.
  3. Герасимова І.Ю. «Визначення факторів та механізму їхнього впливу на ефективність праці робітників шахт Західного Донбасу». Економіка: про-блеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 256. Том IХ. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2009. – С. 2261-2280.
  4. Герасимова І.Ю. Становлення та розвиток небанківських фінансових посередників на ринку фінансових послуг, Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 259.- Дніпропетровськ: ДНУ.- 2010.- Т.2.- С. 621-627.
  5. Герасимова І.Ю. «Вплив інновацій на формування ринкової вартості промислового підприємства». Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України- Зб.: Матеріали міжнародної науково-практичної кон-ференції.- Дніпропетровськ: НГУ, 2011.- Т.1.- с.205-206.
  6. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
  7. Цуркан І.М., Герасимова І.Ю. Податковий механізм стимулювання інвестиційної діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу України / І.М.Цуркан, І.Ю.Герасимова // Держава та регіони. – 2014. - №2 (28). – С. 135-142.
  8. Цуркан І.М., Герасимова І.Ю. Впливглобалізаційних процесів на розвиток страхового ринку України / І.М.Цуркан, І.Ю.Герасимова// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. -2014.-№6 (81).-С.127-132

    © 2006-2019 Інформація про сайт