Національний гірничий університет — відповідність Часу

Книга Секція №1. Фінансовий механізм та державне регулювання економічного розвитку
Книга Секція №2. Удосконалення системи оподаткування
Книга Секція №3. Актуальні напрямки розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації
Книга Секція №4. Фінансовий менеджмент промислових підприємств та посередників
Книга Секція №5. Удосконалення процесів бюджетного управління
 

Книга   Секція №2. Удосконалення системи оподаткування 
 1. Лапаухова У.М. Оподаткування малого бізнесу в Україні: переваги і недоліки
Книга   Секція №3. Актуальні напрямки розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації 

 1. Аркуша М.К. Стратегічне планування розвитку банківських послуг
 2. Антонов В.М. Актуальні напрями розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації
 3. Гончарова О.Ю. Джерела формування фінансових ресурсів страхових компаній
 4. Колісніченко Ю.І. Удосконалення механізму банківського інвестиційного кредитування в умовах невизначеності
 5. Кравченко Я.В. Управління кредитною політикою банку
 6. Матухно А.С. Проблеми депозитів та депозитного портфеля банку
 7. Мусаєва Н.М. Сучасний стан ринку страхування України та проблеми на шляху його розвитку
 8. Сизько К.В. Управління ризиками кредитного портфелю банку


Книга Секція №4. Фінансовий менеджмент промислових підприємств та посередників  

 1. Бондар Т.М. Фінансовий стан підприємства: сутність та інтегральний показник оцінки
 2. Бут А.С. Стратегія розвитку фінансових ресурсів підприємств в сучасних умовах
 3. Веренька К.П. Рентабельність роботи підприємства: сутність, показники, фактори підвищення
 4. Власенко А.В. Напрями ефективної організації оборотних коштів підприємств
 5. Воробйова В.В. Фінансова стійкість підприємства: визначення та оцінка
 6. Глоба О.І.  Підвищення рентабельності роботи підприємства як фактор забезпечення його ефективного розвитку
 7. Грабчак А.О. Теоретичні аспекти аналізу ліквідності фінансово-кредитної установ
 8. Григорович О.А. Методи регулювання структури капіталу підприємства
 9. Єлисеєнко Д.І. Основні напрями оптимізації джерел фінансування реального сектору економіки
 10. Жарко О.В. Сучасні підходи до планування фінансово-господарської діяльності підприємства
 11. Журавель К.С. Фінансове планування на будівельному підприємстві
 12. Замковий О.O. Regulating economic processes on the market using neural networks
 13. Занкова Д.М. Фінансовий стан підприємства: особливості оцінювання і напрями покращення
 14. Кібкало Я.А. Отпимізація джерел фінансування оборотних активів в галузі машинобудування
 15. Клименко І.О. Економічний розвиток підприємства: теоритичне обгрунтування
 16. Коломоєць О.Г. Методи планування прибутку підприємства
 17. Костеріна М.Є. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства
 18. Литвиненко В.О. Оптимальні підходи аналізу фінансової стійкості підприємств
 19. Логвинець А.Є. Ефективне управління прибутком підприємства в сучасних умовах
 20. Михайлова Д.А. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства: сучасні підходи
 21. Морозова Н.О. Фінансова стратегія та її роль у розвитку підприємства
 22. Нізельник А.В. Шляхи ефективного формування фінансових ресурсів підприємства
 23. Останін О.О. Вибір джерел фінансування розвитку промислових підприємств України
 24. Петренко О.В. Планування формування та розподілу прибутку підприємства
 25. Полтавець Г.Ю. Методичні підходи до діагностування ризиків фінансово-господарської діяльності
 26. Савчук Т.Б. Роль прибутку підприємства в умовах сучасної економіки
 27. Слісаренко Т.В. Основні аспекти аналізу й оцінки рівня витрат підприємства
 28. Соколенко А.О. Удосконалення процесу формування та ефективного використання прибутку підприємства в умовах економічної кризи
 29. Стаценко О.В. Факторний аналіз прибутку підприємства, як спосіб ефективної діагностики діяльності підприємства
 30. Тавадзе Т.Д. Визначення ставки дисконтування для оцінки вартості бізнесу
 31. Тарабак Д.О. Фінансове планування та прогнозування прибутку підприємства
 32. Филиппович Є.С. Управління борговими зобов’язаннями підприємства
 33. Харіна К.М. Шляхи підвищення ефективності роботи підприємства
 34. Целуйко А.В. Управління кредиторською та дебіторською заборгованістю на підприємстві
 35. Черв'якова В.Ю. Удосконалення планування процентних прибутків банків
 36. Чугуєва.О.В. Фінансове планування – складова сталого розвитку підприємства
 37. Шевченко А.В. Удосконалення моніторингу клієнтів банку в системі управління кредитним ризиком
 38. Шевченко К.І. Оптимізація структури основних засобів та їх вплив на подальший розвиток підприємства
 39. Шелєхова М.В. Необхідність аналізу фінансового стану для підприємства
 40. Шпиганович Є.А. Проблеми фінансового забезпечення машинобудівної промисловості України в сучасних умовах
 41. Щербіна С.А. Капітал підприємства та джерела його формування
 42. Явтушенко А.С. Управління фінансової діяльності підприємства

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт