Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
фото Олени Доценко

Доценко Олена Юріївна 

dotsenko.o.yu@nmu.one 

Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейт  
Посада: доцент, заступник декана ФЕФ з методичної роботи  
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукове звання:       
Викладає дисципліни: Місцеві фінанси  
Міжнародні фінанси
Аналіз національної та міжнародної економіки
Бюджетна система
  

ЗакінчилаДніпропетровську гірничу академію у 1998 р. Базова спеціальність "економіка підприємства", спеціалізація-"Фінанси". Захистила дисертацію на тему: "Управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку регіону на основі консолідованого фінансування інноваційних проектів" 08.00.08 - "Гроші, фінанси та кредит" у 2014р.

   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2015 рр.:

 1. Доценко О.Ю. Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують / Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2010. - № 4. – С. 25- 35
 2. Галушко О.С., Доценко О.Ю. КОНСОЛІДОВАНЕ ФІНАНСУВАННЯ  ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ/ Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2012. – С.12 – 19.
 3. Доценко О.Ю. Механізм інноваційного розвитку регіону / Економічний вісник НГУ № 3 Дніпропетровськ.  2012. – С.
 4. Доценко О.Ю. Інвестиційний потенціал позабюджетних фондів в умовах інноваційного розвитку регіонів України / Економічний вісник НГУ № 4 Дніпропетровськ.  2012. С.4-12
 5. Elena Dotsenko. FINANCIAL ASPECTS OF INNOVATION IN LOCAL/. Wiższa Szkoła Bankowa we Wroclawiu, Wroclaw. Poland. 2011
 6. Elena Dotsenko. CONVERGENCE REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE UKRAINE AND THE EU / Wiższa Szkoła Bankowa we Wroclawiu, Wroclaw. Poland. 2013 p.159-165
 7. Доценко Е.Ю. Организационно-экономический механизм регионального инновационного развития / Матеріали міжнародної наукової  он-лайн конференції «Инновации в создании и управлении бизнесом» , Москва. - 2010 р.
 8. Доценко О.Ю. Формування інноваційної інфраструктури регіону як елемента регіональної інноваційної системи / Економічний вісник НГУ № 2 Дніпропетровськ.  2010. – С. 12-19
 9. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
 10. Доценко О.Ю.Обгрунтування участі розпорядників фінансових ресурсів у фінансуванні регіональних інноваційних проектів / О.Ю. Доценко // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2014. – №3. – Режим доступу :http://www.economy.nayka.com.ua 
 11. Доценко О.Ю.Удосконалення організаційного механізму формування фінансових ресурсів регіонального інноваційного розвитку / О.Ю. Доценко // Інвестиції: практика та досвід. –2014. – № 8. – С. 78 – 82
 12. Доценко Е.Ю. Теоретические основы определения сущности инновационного развития региона / Е.Ю. Доценко // Экономика. Управление. Право. – 2014. – Январь. – №1(49). – С. 32–36 

Наукова та навчально-методична праця з студентами за 2010 - 2014 рр.:

На головну

© 2006-2020 Інформація про сайт