Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
shtefan.jpg

Штефан Наталія Миколаївна 

shtefan.n.m@nmu.one  

Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейт
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук 
Наукове звання: доцент 
Викладає дисципліни: Інвестування 
Інвестиційний менеджмент 
Фінансовий менеджмент
Фінанси підприємств
Фінансове планування  
  ЗакінчилаДніпропетровський гірничий інститут ім.Артема у 1981 р. Базова спеціальність інженер-економіст. Кандидат технічних наук, 08.00.28 - Організація виробництва (промисловість), за темою «Управління технічним розвитком марганцеворудних шахт України», 1997р. МВА МІМ, м.Київ «Оцінка вартості бізнесу»

   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2019 рр.:

 1. Штефан Н.М. Удосконалення управління інноваційним розвитком промислових підприємств України. Економічний Вісник Національного гірничого університету, 2011,№2.С.41-50
 2. Штефан Н.М. Удосконалення критеріїв оцінки фінансового результату інноваційних рішень. Матеріали міжн. Наук-практ. конф. „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку еконо-міки України”, Дніпропетровськ,НГУ, т.1, 2011
 3. Штефан Н.М. Mechanism of municipal loans managment. ZESZYTY NAUKOWE Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, -Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowe, 2011. с.139-151.
 4. Штефан Н.М. The prospectives of local community development. ESZYTY NAUKOWE Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, -Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowe, 2011
 5. Штефан Н.М. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств. Materialu V mezd. vedecko-prakt konf “ Efektivni nastroje mode-rnich VED -2010”. - Praha, Publishing House “Education and Science”, 2009/2010
 6. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
 7. Штефан Н.М. Удосконалення управління інноваційним розвитком промислових підприємств України// Економічний Вісник Національного гірничого університету, 2011,№2.С.41-50
 8. Nataliya Shtefan The role of Ukraine in the international capital flow: conditions and perspectives.Єдина Європа: розширюючи кордони [Текст]: моногр. - United Europe: Widening borders: monograph /ДВНЗ „НГУ”, Вища банківська школа, м. Вроцлав,2012.C.76-81
 9. Nataliya Shtefan. Modern tendencies of financial market globalization: problems and prospects of Ukraine. // monograph “United Europe: Future prospects” – Dnipropetrovsk 2013.
 10. Штефан Н.М. Фінансовий механізм  забезпечення соціального розвитку суб’єктів господарювання //Моногр. Соціальна відповідальність  влади, бізнесу, громадян: у 2-хт./ за ред. Г.Г.Півняка, Мін-во освіти і  науки України, НГУ. - Д.: НГУ.2014 -Т.1. - с.310-315.
 11. Штефан Н.М. Соціальна відповідальність бізнесу як засіб управління підприємством / Матеріали міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції "Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку".- Дніпропетровськ, ДДАЕУ. -2014.-300с.
 12. Штефан Н.М. Фінансове забезпечення сталого розвитку регіонів в сучасних умовах господарювання//Н.М.Штефан//Матеріали першої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Менеджмент, маркетинг, підприємництво: сприяння сталому розвитку".- Дніпропетровськ, Державний ВНЗ"НГУ". -2014.
 13. Problems and future trends of integration strategy of Ukraine// monographUnited Europe: new challenges”: моногр./Держ.вищ.навч.закл. «Національний гірничий університет», м.Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м.Вроцлав.-Д.:Національний гірничий університет, 2011. с.54-60.
 14. Shtefan N. Improvement of interbudget relations in Ukraine for enhancing the role of local governments / SME in Poland and Ukraine. Prospect for future and functioning conditions. Monograph - Editors O Yermoshkina, K Łobos. - Difin SA - 2017 -  p.67-76.
 15. Інституціональні перетворення – запорука успішного інноваційного розвитку України//Екон. Простір: Збірник наук. Праць,- Дніпропетровськ, ПДАБА, №124,- 2017.- С.163-173.
 16. Удосконалення механізму оподаткування малих підприємств – один з напрямів забезпечення стійкості національної економіки.- Екон. простір: Збірник наук. праць, №109, - 2016.-С.243-251.
 17. Determining the companies value: modern approaches.- Екон. простір: Збірник наук. праць, -Дніпропетровськ,ПДАБА№115, - 2016.-С.151-162.

Наукова та навчально-методична праця з студентами за 2010-2019 рр.:

Навчально-методичні матеріали за лекційними модулями:

На головну

© 2006-2019 Інформація про сайт