Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

преподаватель Козарь Д.С.Зав. кафедрою: д.е.н., доц.Букреєва Д.С

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

Рівень підготовки: бакалавр, магістр.

Форма навчання: денна, заочна (на базі середньої та вищої освіти).

Фахівець фінансист одержує знання і практичні навички, що дозволяють йому успішно працювати у фінансових відділах підприємств і організацій, банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях і фондах, забезпечуючи ефективне використання фінансових ресурсів підприємств і організацій.

Спеціаліст за фахом «Фінанси, банківська справа і страхування» володіє теоретичними знаннями та практичними навичками управління фінансами на підприємствах усіх форм власності в будь який галузі економіки, може оцінити вартість підприємства, визначити доцільність впровадження інвестиційного проєкту, управляти активами та капіталом (власним та борговим), портфелем цінних паперів, формувати стратегію поповнення та ефективного використання фінансових ресурсів підприємств і фінансово-кредитних установ, надавати консалтингові послуги з управління фінансами.

Студенти напряму 072 "Фінанси, банківська справа і страхування" вивчають такі професійно орієнтовані дисципліни, як:

· Гроші і кредит;

· Фінанси;

· Фінанси підприємств;

· Страхування;

· Інвестування;

· Бухгалтерський облік;

· Фінансовий менеджмент;

· Банківські операції;

· Податкова система;

· Ринок фінансових послуг;

· Економічний аналіз;

· Фінансовий аналіз;

· Інформаційні системи у фінансових установах;

· Бюджетна система;

· Місцеві фінанси;

· Страхові послуги;

· Управління витратами;

· Бізнес - планування;

· Центральний банк і грошово-кредитна політика;

· Міжнародні фінанси;

· Аналіз світової і національної економіки.

Викладання на кафедрі економічного аналізу та фінансів здійснюється із застосуванням сучасних методів навчання, з використанням комп'ютерних технологій і інформаційних систем спеціалістами, які мають високий рівень кваліфікації і практичний досвід в цій сфері, передбачає посилену мовну підготовку.

Вища фінансова освіта, передбачає освоєння методів прийняття фінансових рішень на основі оптимізаційних методів з використанням комп’ютерної техніки.

Спеціалісти підготовлені кафедрою економічного аналізу та фінансів Національного гірничого університету, одержали високу оцінку своєї діяльності на підприємствах, у банках, податкових і контрольно-ревізійних службах України. А також за кордоном.

Презентація кафедри економічного аналізу і фінансів 

Інформація про кафедру: 49027,

м. Дніпро, пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кім. 405, тел. 373-07-97

bukreieva.d.s@nmu.one

© 2006-2022 Інформація про сайт