Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Методичне забезпечення
розроблене викладачами кафедри

Загальні

ПоказатиСховати

Фінансовий менеджмент

ПоказатиСховати

Податковий менеджмент

ПоказатиСховати

Страховий менеджмент

ПоказатиСховати

Ринок фінансових послуг

ПоказатиСховати

Управління ризиками фінансового ринку

ПоказатиСховати

Економіко-математичні методи управління фінансами

ПоказатиСховати

Корпоративне фінансове управління

ПоказатиСховати

Міжнародні фінанси

ПоказатиСховати

Методологія наукових досліджень

ПоказатиСховати

Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств

ПоказатиСховати

Фінансовий контролінг

ПоказатиСховати

Інвестиційний менеджмент

ПоказатиСховати

Міжнародне оподаткування

ПоказатиСховати

Соціальне страхування

ПоказатиСховати

Управління перестрахувальними операціями

ПоказатиСховати

Фінансовий менеджмент фінансово-кредитних установ

ПоказатиСховати

Проектне фінансування

ПоказатиСховати

Міжнародний банкінг

ПоказатиСховати
За дисциплінами


  • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Національні рахунки ” (за вільним вибором студента) освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 8.03050801 "Фінанси та кредит" магістерської програми "Управління державними фінансами". Докладніше...
  • Лісовенкова І. М. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» для спеціалістів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /Упорядн.: І.М. Лісовенкова ; Нац. гірн. ун-т., каф. економічного аналізу і фінансів. – Д. : НГУ, 2016. – 10 с. Докладніше...

  • Штефан Н.М. Програма навчальної дисципліни «Фінансове планування» для спеціалістів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Н.М. Штефан ; Нац. гірн. ун-т., каф. економічного аналізу і фінансів. – Д. : НГУ, 2016. – 21 с. Докладніше...

Методичні рекомендації до проведення практик, виконання дипломних робіт

  • МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Бюджетна політика та міжбюджетні відносини» для студентів освітньо-професійної програми підготовки магістрів з фінансів та кредиту галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050801 - фінанси і кредит (за спеціалізованою програмою «Управління державними фінансами»). Докладніше...
  • МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Бюджетна політика та міжбюджетні відносини» для студентів освітньо-професійної програми підготовки магістрів з фінансів та кредиту галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050801 - фінанси і кредит (за спеціалізованою програмою «Управління державними фінансами»). Докладніше...

  • Фінансова санація та банкрутство підприємств. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.030508 "Фінанси та кредит» спеціалізованих програм «Фінанси фінансово-кредитних установ», «Фінанси підприємств», «Державні фінанси» / Л.Г. Соляник, І.М. Лісовенкова– Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 120 с. Докладніше...
  • Фінансова санація та банкрутство підприємств. Вихідні дані та методичні рекомендації до виконання індивідуального розрахункового завдання для студентів спеціальності 7.03050801 Фінанси та кредит спеціалізованих програм «Фінанси фінансово-кредитних установ», «Державні фінанси», «Фінанси підприємств» / Л.Г. Соляник. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 34 с. Докладніше...

© 2006-2019 Інформація про сайт