Національний гірничий університет — відповідність Часу
             ТЕРдипломМІНИ ДИПЛОМУВАННЯ
 • Консультації з нормоконтролю щодо оформлення дипломних робіт проводяться за наступним графіком. Докладніше...
 • Документи  необхідні для отримання додатку до диплома (спеціаліст, магістр) європейського зразка. 146 kB
 • Документи  необхідні для отримання додатку до диплома (бакалавр) європейського зразка146 kB
 • Теми кваліфікаційних робіт магістра (спеціаліста, бакалавра) закріплюються за студентами при поданні ними їх особистих заяв, що пишуться за формоюСкачати.

 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів денної форми навчання (бакалавр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «13» червня 2017 р. №758-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів заочної форми навчання (бакалавр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «04» травня 2017 р. №571-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів вечірньої форми навчання (бакалавр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «22» травня 2017 р. №649-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів вечірньої форми навчання (спеціаліст), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «28» квітня 2017 р. №556-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів заочної форми навчання (спеціаліст), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «21» листопада 2016 р. №2120-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів заочної форми навчання (магістр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «21» листопада 2016 р. №2120-л. Скачати
 • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи спеціаліста для студентів спеціальності 7.0305801 фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) / Упорядники.: Галушко О.С., Штефан Н.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ Національний гірничий університет, 2012 – 39 с. Докладніше...
 • Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 8.0305801 фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) / Упорядники.: Галушко О.С., Штефан Н.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ Національний гірничий університет, 2012 – 39 с. Докладніше...
 • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з фінансів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / О.С.Галушко, Н.М.Штефан. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 28 с. 

  Докладніше...

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт