Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Державне фінансово господарство

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3,5 кредити

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

  

Мета викладання дисципліни : формування у студентів щодо  управління державним фінансовим господарством  для забезпечення формування і функціонування фінансових  інститутів держави, включаючи бюджет держави, місцеві бюджети фонди цільового призначення, фінансове забезпечення соціально-культурних закладів, закладів освіти ,науки та культури, закладів охорони здоров`я та фізичної культури державного управління, національної оборони та правоохоронної діяльності

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері державних фінансів, розуміння принципів й особливостей побудови економічних відносин між суб`єктами державного фінансового господарства і особливостей їх функціонування.
  • Обирати та застосовувати економіко-математичні методи для аналізу, прогнозування  та оптимізації діяльності суб`єктів державного фінансового господарства.

© 2006-2022 Інформація про сайт