Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Місцеві фінанси


Мета: вивчення засад організації місцевих фінансів, їх складу та основ управління виходячи із розмежування функцій і повноважень державних та місцевих органів влади і управління.

Завдання: формування теоретичних знань та вироблення практичних навичок у сфері формування та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади і підприємств місцевого господарства.

Предмет: фінансові відносини, що виникають у процесі формування та використання фінансових ресурсів на різних рівнях адміністративно-територіального поділу.

Зміст дисципліни розкривається у темах:

1. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні

2. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування та використання бюджетів

3. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні

4. Особливості формування доходів місцевих бюджетів

5. Місцеві позики як інструмент поновлення доходів місцевих бюджетів

6. Умови формування та основні напрями використання позабюджетних фондів

7. Основи кошторисного фінансування

8. Фінансове планування, особливості складання фінансових планів у бюджетній сфері

9. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні

10. Моделі міжбюджетних відносин, які використовуються у світовій практиці

11. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах

12. Застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні

13. Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів

14. Роль фінансових відділів, управлінь та податкових інспекцій у фінансовому плануванні регіонів

15. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів

© 2006-2022 Інформація про сайт