Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Фінанси підприємницьких структур

Мета:  набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо формування  та розподілу використання фінансових ресурсів підприємницьких структур.

Завдання: засвоєння поняття фінансів підприємницьких структур, їх змісту, функцій, сфери застосування, поняття та класифікація внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування поточної та інвестиційної діяльності підприємницьких структур. Набуття практичних навичок та уміння визначати раціональні методи фінансування поточної та інвестиційної діяльності підприємницьких структур.

Предмет: це процес оволодіння різноманітними прийомами та методами формування та розподілу і використання фінансових ресурсів підприємницьких структур.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

       1. Поняття фінансів підприємницьких структур, їх зміст, функції та сфери застосування.
2. Зміст та види потреби в капіталі для здійснення поточної діяльності підприємницьких структур.
3. Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансування операційної діяльності підприємницьких структур.
4. Управління вхідними грошовими потоками підприємницьких структур.
5. Управління витратами (вихідними грошовими потоками) підприємницьких структур.
6. Сутність та класифікація зовнішніх джерел фінансування забезпечення поточної діяльності підприємницьких структур.
7. Визначення потреби в капіталі для здійснення інвестиційної діяльності підприємницьких структур.
8. Джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємницьких структур.

© 2006-2022 Інформація про сайт