Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Макрофінансовий аналіз


Мета: сформувати систему знань щодо сутності та методології макрофінансового аналізу, вміння та навички щодо аналізу основних груп макрофінансових показників.

Предмет: теоретико-методологічні засади і практичні аспекти макрофінансового аналізу.

Завдання: ознайомити з роллю та розкрити основні напрями макрофінансового аналізу; розкрити методологічні особливості макрофінансового аналізу; ознайомити з основними методами макрофінансового аналізу; розкрити сутність інформаційного забезпечення моніторингу макрофінансових показників; розкрити методику аналізу ефективності формування, розподілу та використання фінансових ресурсів на макрорівні; висвітлити методику аналізу забезпеченості державного боргу та процентних платежів по ньому; ознайомити з методичними підходами до аналізу показників активності грошово-кредитного ринку; розкрити методологію та методику аналізу показників активності фондового ринку; висвітлити методику аналізу ефективності функціонування валютного ринку; розкрити методику аналізу рівня життя населення та структури й розподілу їх доходів та витрат; ознайомити з методикою аналізу ефективності інвестиційної активності суб’єктів господарювання на макрорівні; розкрити методику аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання та платіжного балансу країни.

Зміст дисципліни розкривається у темах:

1. Сутність, методологія та методи макрофінансового аналізу

2. Процес інформаційного забезпечення макрофінансового аналізу

3. Аналіз ефективності формування, розподілу та використання фінансових ресурсів на макрорівні

4. Аналіз забезпеченості державного боргу та процентних платежів по ньому

5. Аналіз показників активності грошово-кредитного ринку

6. Методологія та методика аналізу показників активності фондового ринку

7. Аналіз ефективності функціонування валютного ринку

8. Аналіз рівня життя населення, структури й розподілу їх доходів та витрат

9. Аналіз ефективності інвестиційної активності суб’єктів господарювання на макрорівні

10. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання та платіжного балансу країни

11. Аналіз ліквідності банківської системи

© 2006-2022 Інформація про сайт