Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ТЕРМІНИ ДИПЛОМУВАННЯ

диплом
Студент_экзамен.jpg студенты-сдают-экзамены.jpg wr-960.jpg
  • Консультації з нормоконтролю щодо оформлення дипломних робіт проводяться за наступним графіком Докладніше...
  • Приклад пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи та завдання для студентів денної форми навчання (магістр) Скачати
  • Приклад пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи та завдання для студентів заочної форми навчання (магістр) Скачати
  • ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦІЇ для захисту дипломних робіт Скачати
  • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування. Освітня програма – «Фінанси, банківська справа та страхування» / Д.С. Букреєва, О.В. Єрмошкіна; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». - Д.: НТУ «ДП», 2022. – 52 с. Докладніше...
  • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» для студентів галузі знать 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О.В. Єрмошкіна, Д.С. Букреєва . НТУ ДП. – Д. : ДП, 2019. – 58 с. Докладніше...

© 2006-2023 Інформація про сайт