Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ТЕРМІНИ ДИПЛОМУВАННЯ

диплом
Студент_экзамен.jpg студенты-сдают-экзамены.jpg wr-960.jpg
  • Консультації з нормоконтролю щодо оформлення дипломних робіт проводяться за наступним графіком. Докладніше...
  • Документи необхідні для отримання додатку до диплома (спеціаліст, магістр) європейського зразка. 146 kB
  • Документи необхідні для отримання додатку до диплома (бакалавр) європейського зразка. 146 kB
Теми кваліфікаційних робіт магістра (спеціаліста, бакалавра) закріплюються за студентами при поданні ними їх особистих заяв, що пишуться за формою. Скачати.
  • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів денної форми навчання (магістр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора НТУ "ДП" від «16» грудня 2021 р. №1064-с. Скачати
  • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів заочної форми навчання (магістр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора НТУ "ДП" від «16» грудня 2021 р. №1065-с Скачати
  • ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦІЇ для захисту дипломних робіт Скачати
  • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» для студентів галузі знать 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізаціями «Фінансовий менеджмент фінансово-кредитних інститутів», «Корпоративний фінансовий менеджмент», «Державний фінансовий менеджмент», «Страховий менеджмент» / О.В. Єрмошкіна, Д.С. Букреєва . Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2017. – 59 с. Докладніше...
  • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» для студентів галузі знать 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О.В. Єрмошкіна, Д.С. Букреєва . НТУ ДП. – Д. : ДП, 2019. – 58 с. Докладніше...

© 2006-2022 Інформація про сайт