Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ТЕРМІНИ ДИПЛОМУВАННЯ

диплом
Студент_экзамен.jpg студенты-сдают-экзамены.jpg wr-960.jpg
  • Консультації з нормоконтролю щодо оформлення дипломних робіт проводяться за наступним графіком Докладніше...
  • Приклад пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи та завдання для студентів денної форми навчання (бакалавр) Завантажити
  • Приклад пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи та завдання для студентів заочної форми навчання (бакалавр) Завантажити
  • ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦІЇ для захисту дипломних робіт Завантажити
  • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування. Освітня програма – «Фінанси, банківська справа та страхування» / Д.С. Букреєва, О.В. Єрмошкіна; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». - Д.: НТУ «ДП», 2022. – 52 с. Докладніше...
  • Букреєва Д.С.Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» / Д.С. Букреєва, О.В. Єрмошкіна; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». - Д.: НТУ «ДП», 2022. – 54 с. Докладніше...

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт