Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
             ТIME CERTIFICATION диплом 
 • Консультації з нормоконтролю щодо оформлення дипломних робіт проводяться за наступним графіком. Докладніше...
 • Розклад захисту дипломних робіт  студентами кафедри Економічного аналізу та фінансів ФЕФ ІЕ ДВНЗ «НГУ»  у 2013 році 140 kB
 • График проведения державних іспитів ІЗДО 2013 за спеціальністю «Фінанси та кредит» в групах:  Б-ФК-09-1; Бс-ФК-10-2; Б-ФК2-11 95 kB
 • Перелік актуальних проблем розвитку міста, які пропонуються для тематики реальних дипломних та курсових проектів студентів ВНЗ м. Дніпропетровська на 2013-2014 н.р. 36 kB
 • Documents required to obtain the diploma supplement (expert, master) European standard 146 kB
 • Documents required to obtain the diploma supplement (bachelor) European standard 146 kB

 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів денної форми навчання (магістр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р.та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «04» червня 2015 р. №895-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів денної форми навчання (спеціаліст), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р.та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «04» червня 2015 р. №895-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів денної форми навчання (бакалавр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «04» червня 2015 р. №895-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів заочної форми навчання (бакалавр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «29» травня 2015 р. №855-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів денної форми навчання (магістр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р.та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «18» грудня 2014 р. № 2314-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів денної форми навчання (спеціаліст), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р.та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «18» грудня 2014 р. № 2314-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів денної форми навчання (спеціаліст), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р.та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «27» березня 2014 р. № 551-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів денної форми навчання (магістр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «27» березня 2014 р. № 551-л. Скачати
 • Титульний лист пояснювальної записки до дипломної роботи та завдання для студентів денної та заочної форми навчання (бакалавр), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.12р. та наказу ректора ДВНЗ "НГУ" від «27» березня 2014 р. № 551-л. Скачати
 • Переддипломна практика. Методичні вказівки і завдання для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 7.03050801 - фінанси і кредит / О.С. Галушко, О.І.Семеніхіна - Д.: Національний гірничий університет, 2011.-  23 с. Докладніше...
 • Інструкція і методичні вказівки до проходження науково – виробничої  і науково – практичної ( переддипломної) практик для студентів  освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050801 - фінанси і кредит  / Укладач: Л.М.Дідик  – Дніпропетровськ: ДВНЗ Національний гірничий університет, 2012. –  20 с. Докладніше....
 • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи спеціаліста для студентів спеціальності 7.0305801 фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) / Упорядники.: Галушко О.С., Штефан Н.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ Національний гірничий університет, 2012 – 39 с. Докладніше...
 • Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 8.0305801 фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) / Упорядники.: Галушко О.С., Штефан Н.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ Національний гірничий університет, 2012 – 39 с. Докладніше...
 • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з фінансів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / О.С.Галушко, Н.М.Штефан. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 28 с. 

  Докладніше...

© 2006-2023 Інформація про сайт