Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
The teaching staff of the department actively publish their articles and theses dopovidyey in various economic journals and regularly participates in conferences, both in Ukraine and abroad.
 
Конференція Національний гірничий університет

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України    [текст]:   матеріали  міжнар.   наук.-практ.   конф.,   2-4  черв.   2011   р., м.  Дніпропетровськ/  редкол.:   О.І.   Амоша     [та  ін.]:   у 2   т.   --  Д.: Національний гірничий університет, 2011. - Т. 1. — 287 с.

Викладено тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції  "Проблеми  і   перспективи  інноваційного  розвитку  економіки України".   Розглянуто проблеми, пов'язані з розвитком економічної теорії та господарської практики;  економічні проблеми  інноваційного   розвітку господарського      комплексу       і      підприємств;       проблеми      економіки природокористування й охорони навколишнього середовища; проблеми  і перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового  механізму інноваційного розвитку України; питання вдосконалення обліку й аудиту проблеми розвитку інноваційного менеджменту;   теоретичні практичні   питання   моделювання   в   управлінні   інноваційним розвитком економіки; питання розвитку бізнес-освіти як фактора інноваційного розвитку економіки регіону. Єдина Європа: перспективи розвитку

Єдина Європа: розширюючи кордони [Текст]: моногр. / ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ; Вища банківська школа,  Вроцлав;  наук.  ред.  О.І. Амоша.         Д.:  Національний гірничий університет, 2012. — 274 с. — Текст англ., — Бібліогр. в кінці розділів.

Викладено результати наукових досліджень щодо сучасних проблем глобалізації та інтеграційних процесів^ участі в них українських та польських підприємств, вирішення екологічних та соціально-економічних проблем, пов'язаних з інтеграційними процесами, підвищенням конкуренції та інтенсифікацією виробництва.

Видання буде корисним для наукових співробітників, фахівців-практиків, які займаються проблемами європейського розвитку, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, урядових і неурядових аналітичних організацій, інституцій ЄС.едина європа  сброрник тез доповідей

Єдина Європа: нові виклики [Текст] : моногр. / Держ. вищ. навч. закл. "Національний  гірничий  університет",   м. Дніпропетровськ;  Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук. ред. О. І. Амоша. -  Д.: Національний гірничий університет, 2011. -  285 с. - Текст англ., польськ., укр. мовами. - Бібліогр. в кінці розділів.

Викладено результати наукових досліджень щодо сучасних проблем глобалізації та інтеграційних процесів, участі в них українських та польських підприємств, вирішення екологічних та соціально-економічних проблем, пов'язаних з інтеграційними процесами, підвищенням конкуренції та інтенсифікацією виробництва.

Буде корисною для наукових співробітників, фахівців-практиків, які займаються проблемами європейського розвитку, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, урядових і неурядових аналітичних організацій, інституцій ЄС.Єдина Європа нові виклики  моногр "Національний  гірничий  університет  Вища банківська школа

Єдина Європа: перспективи розвитку : Монографія / Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. - Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. — 254 с. -  Текст англ., польськ., укр., рос..— Бібліогр. в кінці розділів.

У монографії викладено сучасні тенденції європейського розвитку, які характеризуються глобальною трансформацією європейських країн до якісно нового стану, нового типу цивілізації. Досліджено проблеми глобалізації економіки та її вплив на інноваційний розвиток європейських країн; проаналізовано європейський досвід і сучасні тенденції регіонального розвитку, підходи до захисту навколишнього середовища і формування стійких економічних систем у Європі, розвитку конкурентних переваг на основі економіко-математичного моделювання та висвітлено сучасні технології підготовки висококваліфікованих фахівців в нових економічних умовах.

Видання буде корисним для наукових співробітників, фахівців-практиків, які займаються проблемами європейського розвитку, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, урядових і неурядових аналітичних організацій, інституцій ЄС.© 2006-2023 Інформація про сайт