Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 6.030508 «Фінанси і кредит»

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Форма навчання: денна, заочна (на базі середньої та вищої освіти), екстернат.

Фахівець фінансист одержує знання і практичні навички, що дозволяють йому успішно працювати у фінансових відділах підприємств і організацій, банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях і фондах, забезпечуючи ефективне використання фінансових ресурсів підприємств і організацій.

Спеціаліст за фахом «Фінанси і кредит» володіє теоретичними знаннями та практичними навичками управління фінансами на підприємствах усіх форм власності в будь який галузі економіки, може оцінити вартість підприємства, визначити доцільність впровадження інвестиційного проєкту, управляти активами та капіталом (власним та борговим), портфелем цінних паперів, формувати стратегію поповнення та ефективного використання фінансових ресурсів підприємств і фінансово-кредитних установ, надавати консалтингові послуги з управління фінансами.

Здобуття вищої освіти можливо такими шляхами:

1234.jpg

Випускники кафедри можуть працювати за наступними напрямками роботи:


Рисунок3.jpg

Студенти напряму 6.030508 Фінанси і кредит вивчають такі професійно орієнтовані дисципліни, як:

· Гроші і кредит;

· Фінанси;

· Фінанси підприємств;

· Страхування;

· Інвестування;

· Бухгалтерський облік;

· Фінансовий менеджмент;

· Банківські операції;

· Податкова система;

· Ринок фінансових послуг;

· Економічний аналіз;

· Фінансовий аналіз;

· Інформаційні системи у фінансових установах;

· Бюджетна система;

· Місцеві фінанси;

· Страхові послуги;

· Управління витратами;

· Бізнес - планування;

· Центральний банк і грошово-кредитна політика;

· Міжнародні фінанси;

· Аналіз світової і національної економіки.

Викладання на кафедрі економічного аналізу та фінансів здійснюється із застосуванням сучасних методів навчання, з використанням комп'ютерних технологій і інформаційних систем спеціалістами, які мають високий рівень кваліфікації і практичний досвід в цій сфері, передбачає посилену мовну підготовку.

Інформація про кафедру: 49027,

м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса 19, корп. 10, кім. 405, тел. 373-07-97

galushkoO@nmu.org.ua

© 2006-2023 Інформація про сайт