Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
професор Дидык

Дідик Людмила Михайлівна 

DidykLO@nmu.org.ua  

Посада: професор 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Наукове звання: доцент 
Викладає дисципліни: Гроші та кредит
Фінансовий аналіз
Управління фінансовою санацією та банкрутством
Бюджетна політика та міжнародні відносини  
  

ЗакінчилаДніпропетровський гірничий інститут ім.Артема у 1960 р.. Базова спеціальність "інженер-екоміст". Кандидат економічних наук, 08.00.05 – Економіка, організація управління і планування народного господарства, за темою «Економічне обґрунтування структури управління марганцеворудних підприємств»   

   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2013 рр.:

  1. Дідик Л. М. Fund market of Ukraine in the period of financial crisis. Міжнародна наукова конференція, Польща, квітень 2009р.
  2. Дідик Л. М. Фінансова складова життєвого циклу підприємства. Економічний вісник, НГУ, 2010 р., №1. С.55 -62.
  3. Дідик Л. М. Колектив авторів під ред. проф. Галушко О. С. Навчальний посібник „Фінанси”. ДВНЗ НГУ, 2010 (з грифом МОН)
  4. Дідик Л. М. Колектив авторів під ред. проф. Галушко О. С. Навчальний посібник „Гроші та кредит”. ДВНЗ НГУ, 2010 (з грифом МОН)
  5. Дідик Л. М., Лісовенкова І. М. Structural changes in the world social production under conditions of the global transformation  (монографія). «Єдина Європа: нові виклики», ДВНЗ НГУ; Вища банківська школа у Вроцлаві. Дн-ськ, 2011
  6. Дідик Л. М. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА / Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2011.– С. 92 –100.
  7. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
  8. The influence of the World economic crisis on the development of Ukraine’s metallurgical industry under conditions of the international integration. Liudmila Didyk, Irina Lisovenkova. Єдина Європа: Погляд у майбутнє [Текст]: моногр. = United Europe: Future prospects: monograph / ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; за ред. О.І. Амоші. – Д.: Національний гірничийуніверситет, 2013. – 286 с. – Текст англ. – Бібліогр. в кінці розділів

Наукова та навчально-методична праця з студентами за 2013 рр.:

На головну

© 2006-2019 Інформація про сайт