Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Ступені навчання: бакалавр, магістр.

Форма навчання: денна, заочна (на базі середньої та вищої освіти).

Підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування на принципах академічної доброчесності, загальнолюдських цінностей та національної ідентичності з акцентацією на практичні вміння та навички збалансовано поєднуючи ключові компетентності професійного оперування у сфері фінансів бізнесу та фінансів фінансово-кредитних інститутів, фокусуючись на діяльності банківських установ, страхових компаній у контексті їх інноваційного сталого розвитку.

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» складається з цілісного та збалансованого набору логічно взаємопов’язаних обов’язкових навчальних елементів, забезпечує широкий спектр вибіркових дисциплін та практичну підготовку, що створює належні умови для формування індивідуальної освітньої траєкторії та набуття набору професійних та соціальних навичок, достатніх для професійної діяльності на національному та глобальному рівнях.

Студенти ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» вивчають такі обов’язкові дисципліни:

 • Банківська система

 • Банківські операції

 • Бюджетна система

 • Гроші та кредит

 • Економічний аналіз

 • Етика фінансів

 • Інвестування

 • Інформаційні системи та технології у фінансах

 • Історія фінансової науки, грошей та кредиту

 • Основи наукових досліджень

 • Податкова система

 • Соціальне страхування

 • Страхування

 • Фінанси

 • Фінанси підприємств

 • Фінансова корпоративна культура

 • Фінансова математика

 • Фінансова статистика

 • Фінансовий аналіз

 • Фінансовий ринок

Сформувати власну освітню траєкторію студент може за допомогою вибіркових дисциплін:

 • Безпека банківської діяльності

 • Бюджетування діяльності підприємств

 • Договірні відносини в фінансовій сфері

 • Економічна безпека бізнесу

 • Міжнародні фінансові відносини

 • Основи прийняття фінансових рішень

 • Особисті фінанси

 • Оцінка бізнеса та підприємства

 • Управління витратами

 • Фінансове планування

 • Фінансове планування фінансово-кредитних установ

Спеціаліст з фінансів, банківської справа та страхування володіє теоретичними знаннями та практичними навичками управління фінансами на підприємствах усіх форм власності в будь який галузі економіки, може оцінити вартість підприємства, визначити доцільність впровадження інвестиційного проєкту, управляти активами та капіталом (власним та борговим), портфелем цінних паперів, формувати стратегію поповнення та ефективного використання фінансових ресурсів підприємств і фінансово-кредитних установ, надавати консалтингові послуги з управління фінансами

Випускник ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» може працювати:

 • Керівником фінансового підрозділу комерційного підприємства

 • Керівником банківської та страхової установи

 • Фінансовим координатором проєктів

 • Бізнес-аналітиком

 • Проєктним менеджером

 • Інвестиційним аналітиком

Викладання на кафедрі економічного аналізу та фінансів здійснюється із застосуванням сучасних методів навчання, з використанням комп'ютерних технологій і інформаційних систем спеціалістами, які мають високий рівень кваліфікації і практичний досвід в цій сфері, передбачає посилену мовну підготовку.

Запрошуємо до вступу на ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Завантажити Про 072 бакалаври

Інформация про кафедру: 49027,

м. Дніпро, пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кім. 405

bukreieva.d.s@nmu.one

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт