Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Ступені навчання: бакалавр, магістр.

Форма навчання: денна, заочна (на базі середньої та вищої освіти).

Фахівець фінансист одержує знання і практичні навички, що дозволяють йому успішно працювати у фінансових відділах підприємств і організацій, банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях і фондах, забезпечуючи ефективне використання фінансових ресурсів підприємств і організацій.

Спеціаліст за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» володіє теоретичними знаннями та практичними навичками управління фінансами на підприємствах усіх форм власності в будь який галузі економіки, може оцінити вартість підприємства, визначити доцільність впровадження інвестиційного проєкту, управляти активами та капіталом (власним та борговим), портфелем цінних паперів, формувати стратегію поповнення та ефективного використання фінансових ресурсів підприємств і фінансово-кредитних установ, надавати консалтингові послуги з управління фінансами.

Спеціалісти з цього напрямку можуть працювати за наступними спеціальностями:


Студенти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування вивчають такі професійно орієнтовані дисципліни, як:

 • Актуарні розрахунки

 • Банківська система

 • Банківські операції

 • Бюджетна система

 • Бюджетування діяльності підприємств"

 • Гроші та кредит

 • Грошово-кредитна система зарубіжних країн

 • Економіко-математичні методи управління фінансами

 • Економічна безпека діяльності підприємств

 • Економічна та фінансова політика Євросоюзу

 • Економічний аналіз

 • Інвестиційний менеджмент

 • Інвестиційні компанії і фонди

 • Інвестування

 • Історія фінансової науки, грошей та кредиту

 • Корпоративне фінансове управління

 • Методи ефективної презентації інвестиційних проектів"

 • Методологія наукових досліджень

 • Міжнародні  фінанси

 • Міжнародні фінансові відносини

 • Основи наукових досліджень

 • Основи прийняття фінансових рішень

 • Оцінка бізнеса та підприємства

 • Податкова система

 • Податковий менеджмент

 • Ринок фінансових послуг

 • Страховий менеджмент

 • Страхування

 • Теорія економічного аналізу

 • Технічний аналіз фінансових ринків

 • Управління витратами

 • Управління ризиками фінансового ринку"

 • Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств"

 • Фінанси

 • Фінанси  підприємств

 • Фінансова корпоративна культура

 • Фінансова математика

 • Фінансова статистика

 • Фінансове планування

 • Фінансове планування фінансово-кредитних установ

 • Фінансовий аналіз

 • Фінансовий контролінг

 • Фінансовий менеджмент

 • Фінансовий ринок

 • Фінансові системи Євросоюзу

 • Фондовий ринок

 • Фундаментальний аналіз національної та світової економіки

Викладання на кафедрі економічного аналізу та фінансів здійснюється із застосуванням сучасних методів навчання, з використанням комп'ютерних технологій і інформаційних систем спеціалістами, які мають високий рівень кваліфікації і практичний досвід в цій сфері, передбачає посилену мовну підготовку.

Запрошуємо до вступу на нашу кафедруСкачати БУКЛЕТ

Інформация про кафедру: 49027,

м. Дніпро, пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кім. 405, тел. 373-07-97

bukreieva.d.s@nmu.one

© 2006-2022 Інформація про сайт