Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра заснована у 1994 р. 

Завідувач кафедри - к.е.н., доцент Букреєва Дар’я Сергіївна 

На кафедрі проводиться підготовка фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Рівні освіти: перший (бакалаврський), другий (магістерський) 

Форми навчання: денна, заочна 

Метою освітньої програми бакалавра є підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування на принципах академічної доброчесності, загальнолюдських цінностей та національної ідентичності з акцентацією на практичні вміння та навички збалансовано поєднуючи ключові компетенції професійного оперування у сфері фінансів бізнесу та фінансів фінансово-кредитних інститутів, фокусуючись на діяльності банківських установ, страхових компаній в контексті їх інноваційного сталого розвитку.

Фото1.jpgФото 2.jpgФото 3.jpg

Фото 4.jpgФото 5.jpg

 

Метою освітньої програми магістра є формування у здобувачів компетенцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування на принципах академічної доброчесності, загальнолюдських цінностей та національної ідентичності шляхом побудови індивідуальної траєкторії навчання, що надасть можливість креативно та якісно здійснювати дослідження фінансових систем на макро- і мікрорівнях, розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми під час здійснення професійної діяльності задля інноваційного розвитку суспільства майбутнього.

Фото 6.jpgФото 9.jpg

Фото 7.jpgФото 8.jpg


Фахівець у сфері фінансів, банківської справи та страхування володіє теоретичними знаннями та практичними навичками управління фінансами на підприємствах усіх форм власності в будь-який галузі економіки, може оцінити вартість підприємства, визначити доцільність впровадження інвестиційного проєкту, управляти активами та капіталом (власним та борговим), портфелем цінних паперів, формувати стратегію поповнення та ефективного використання фінансових ресурсів підприємств і фінансово-кредитних установ, надавати консалтингові послуги з управління фінансами.

Фото 14.jpgФото 15.jpgФото 16.jpg

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть працювати: керівниками фінансових підрозділів, менеджерами у сфері кредитів, фінансової діяльності та грошового посередництва, фахівцями фінансового лізингу та страхування, управлінцями пакетами цінних паперів, економістами. Фахівці у сфері фінансів, банківської справи та страхування, підготовлені кафедрою економічного аналізу та фінансів НТУ «Дніпровська політехніка», одержали високу оцінку своєї діяльності на підприємствах, фінансових установах, податкових і контрольно-ревізійних службах України, а також за кордоном, про що свідчать дані про працевлаштування наших випускників.

Collages10_13.jpg


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт