Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Професорсько-викладацький склад кафедри приймає активну участь в публікації студентами своїх статтей та тезисів доповідєй в різних економічних журналах та постійно залучає їх приймати участь у конференціях, як на теренах України так і за її межами.
 


Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 19-20 травня 2021 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – с.97 Докладніше...


Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 15-17 квітня 2020 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – с.65 Докладніше...

aef_booklet_bg2019.png

Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 17-19 квітня 2019 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – с.93 Докладніше...


тезисы.png

Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації  / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 18-20 квітня 2018 року). Наук. ред. О.В.Крилова – Дніпро: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2018. – с.144

Матеріали студентської наукової конференції висвітлюють сучасні проблеми фінансової теорії та практики. Докладніше...


Обложка тезисов Интернет-конференции

Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації  / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 20 квітня 2017 року). Наук. ред. О.В.Крилова – Дніпро: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – с.109.

Матеріали студентської наукової конференції висвітлюють сучасні проблеми фінансової теорії та практики. Докладніше...


Обложка тезисов Интернет-конференции

Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації  / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 20-21 квітня 2016 року). Наук. ред. О.В.Крилова – Дніпро: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2016. – с.162.

Матеріали студентської наукової конференції висвітлюють сучасні проблеми фінансової теорії та практики. Докладніше...


Обложка тезисов Интернет-конференции

Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації  / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 16-17 квітня 2015 року). Наук. ред. О.В. Єрмошкіна – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2015. – с.135.

Матеріали студентської наукової конференції висвітлюють сучасні проблеми фінансової теорії та практики. Докладніше...


Обложка тезисов Интернет-конференции

Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації  / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 17-19 квітня 2014 року). Наук. ред. О.В. Єрмошкіна – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2014. – с.154.

Матеріали студентської наукової конференції висвітлюють проблемні питання, пов’язані з визначенням найбільш ефективних напрямів розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації світової економіки, зокрема: фінансовий механізм та державне регулювання економічного розвитку; удосконалення системи оподаткування; актуальні напрями розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації; фінансовий менеджмент промислових підприємств та фінансових посередників; удосконалення процесів бюджетного управління. Докладніше...


Конференція Національний гірничий університет

Проблеми і перспективи створення ефективного фінансового механізму / Матеріали студентської наукової конференції (Дніпропетровськ, 21-23 березня 2013 року). – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2013. – с. 106. 

Викладено тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції  "Проблеми  і   перспективи  створення ефективного фінансового механізму".   Розглянуто проблеми, пов'язані з розвитком економічної теорії та господарської практики;  економічні проблеми  інноваційного   розвітку господарського      комплексу       і      підприємств;      проблеми  і перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового  механізму інноваційного розвитку України; теоретичні практичні   питання   моделювання   в   управлінні   інноваційним розвитком економіки; питання розвитку бізнес-освіти як фактора інноваційного розвитку економіки регіону. Докладніше...


Конференція Національний гірничий університет

Проблеми і перспективи створення ефективного фінансового механізму / Матеріали студентської наукової конференції (Дніпропетровськ, 21-23 березня 2012 року). – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2012. – с. 106. 

Викладено тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції  "Проблеми  і   перспективи  створення ефективного фінансового механізму".   Розглянуто проблеми, пов'язані з розвитком економічної теорії та господарської практики;  економічні проблеми  інноваційного   розвітку господарського      комплексу       і      підприємств;      проблеми  і перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового  механізму інноваційного розвитку України; теоретичні практичні   питання   моделювання   в   управлінні   інноваційним розвитком економіки; питання розвитку бізнес-освіти як фактора інноваційного розвитку економіки регіону. Докладніше...Конференція Національний гірничий університет

Проблеми і перспективи створення ефективного фінансового механізму / Матеріали студентської наукової конференції (Дніпропетровськ, 27-28 квітня 2011 року). – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2011. – с. 101.

Викладено тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції  "Проблеми  і   перспективи  створення ефективного фінансового механізму".   Розглянуто проблеми, пов'язані з розвитком економічної теорії та господарської практики;  економічні проблеми  інноваційного   розвітку господарського      комплексу       і      підприємств;      проблеми  і перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового  механізму інноваційного розвитку України; теоретичні практичні   питання   моделювання   в   управлінні   інноваційним розвитком економіки; питання розвитку бізнес-освіти як фактора інноваційного розвитку економіки регіону. Докладніше...Конференція Національний гірничий університет

Проблеми і перспективи створення ефективного фінансового механізму / Матеріали студентської наукової конференції (Дніпропетровськ, 27-28 квітня 2010 року). – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – с.104.

Викладено тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції  "Проблеми  і   перспективи  створення ефективного фінансового механізму".   Розглянуто проблеми, пов'язані з розвитком економічної теорії та господарської практики;  економічні проблеми  інноваційного   розвітку господарського      комплексу       і      підприємств;      проблеми  і перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового  механізму інноваційного розвитку України; теоретичні практичні   питання   моделювання   в   управлінні   інноваційним розвитком економіки; питання розвитку бізнес-освіти як фактора інноваційного розвитку економіки регіону. Докладніше...

© 2006-2023 Інформація про сайт