Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Єрмошкіна
Єрмошкіна Олена Вячеславівна
mailermoshkina.o.v@nmu.one

Посада: завідувач кафедри  

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Наукове звання: професор
Викладає дисципліни:
 • Фінансовий менеджмент
 • Історія фінансової науки, грошей та кредиту
 • Етика фінансів
 • Фінансове планування фінансово-кредитних установ
 • Економіко-математичні методи управління фінансами
 • Банківські операції
 • Методологія наукових досліджень
 • Методи  ефективної презентації інвестиційних проектів
Стаж роботи: 18 років, з них педагогічний – 13 років
Закінчила: Національну гірничу академію України у 1998 році. Базова спеціальність: економіка підприємства за спеціалізацією «Фінанси і кредит».
Крилова.jpg
Крилова Олена Валер’янівна
mailkrylova.o.v@nmu.one

Посада:Доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Наукове звання: доцент, доктор філософії (PhD)
Викладає дисципліни:
 • Грошово-кредитна система зарубіжних країн
 • Банківська система
 • Бюджетна система
 • Фінанси 
 • Економічна безпека діяльності підприємств
 • Міжнародні фінансові відносини
 • Економічна та фінансова політика Євросоюзу
 • Основи наукових досліджень 
 • Фінансові системи Євросоюзу
Стаж роботи - 41 рік, з них педагогічний - 36 років
Закінчила: Дніпропетровський гірничий інститут ім.Артема. Базова спеціальність "інженер-економіст"
фото Соляник
Соляник Людмила Григорівна
mailsolianyk.l.h@nmu.one

Посада: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукове звання:доцент
Викладає дисципліни:
 • Економічний аналіз
 • Фінансовий аналіз
 • Фундаментальний аналіз національної та світової економіки
 • Управління фінансовою санацією та банкрутством
 • Фінансова статистика
 • Теорію економічного аналізу
Стаж роботи: 43 роки, з них педагогічний - 43 роки.
Закінчила: Дніпропетровський державний університет у 1976 р., Київський інститут народного господарства Д.С.Коротченко у 1986 р. Базова спеціальність гірничий інженер-економіст, економіст
Підвищення кваліфікації: 1.Сертифікат учасника програми академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів і науковців від 2 -17 жовтня 2017р. «Науково-практичний та методико-педагогічний он-лайн курс та участь в міжнародній науковій конференції
2. Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2015 р.)
3. Сертифікат № 1821-а від 18.04.2018. Курс підвищення кваліфікації для суб’єктів публічного управління та адміністрування за програмою тематичного семінару «Інструменти макрофінансового аналізу»
4. АТ АБ "РАДАБАНК", 2020р.
shtefan.jpg
Штефан Наталія Миколаївна
mailshtefan.n.m@nmu.one
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Наукове звання:доцент
Викладає дисципліни:
 • Інвестування
 • Інвестиційний менеджмент
 • Фінансове планування
 • Фінансовий контролінг
 • Оцінка бізнеса та підприємства
 • Фінанси підприємств
Стаж роботи: 38 років, з них педагогічний - 35 роки.
Закінчила: Дніпропетровський гірничий інститут ім.Артема у 1981 р. Базова спеціальність інженер-економіст.
Цуркан_2020.jpg
Цуркан Ірина Миколаївна
mailtsurkan.i.m@nmu.one
Посада:доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукове звання: доцент
Викладає дисципліни:
 • Страховий менеджмент
 • Актуарні розрахунки
 • Страхування
 • Податковий менеджмент
 • Податкова система
Стаж роботи: 26 років, з них педагогічний - 16 років.
Закінчила: Запорізький державний університет у 1995 р. Базова спеціальність "Облік і аудит".
Підвищення кваліфікації: 1. Страхова компанія "Альянс" (2014 р.). 2. ПрАТ "АСК ІНГО Україна" (2019 р.)
портрет.jpg
Замковий Олександр Іванович
mailZamkovyi.O.I@nmu.one
Посада: ст.викладач
Викладає дисципліни:
 • Управління фінансовим ринком
 • Фінансовий ринок
 • Фондовий ринок
 • Корпоративне фінансове управління
 • Управління ризиками фінансового ринку
 • Портфельні теорії інвестування
 • Технічний аналіз фінансових ринків
 • Основи прийняття фінансових рішень
 • Інвестиційні компанії і фонди
Стаж роботи: 35 років, з них педагогічний - 10 роки. с Закінчив: Дніпропетровській державний університет у 1992 р., у 2000 р. Дніпропетровський філіал академії державного управління при Президентові України. Базова спеціальність: інженер-механік, магістр державного управління.
Підвищення кваліфікації: 1. Управління Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг у Дніпропетровській та Запорізькій областях (2014р.)
2. РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградський областях (2021)
козарь.png
Букреєва Дар’я Сергіївна
mailbukreieva.d.s@nmu.one
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Викладає дисципліни:
 • Бюджетування діяльності підприємств
 • Управління витратами
 • Фінансовий контролінг
Стаж педагогічної роботи:10 років.
Закінчила Національний гірничий університет у 2009 р. Отримала кваліфікацію "Магістр з фінансів".
Підвищення кваліфікації 1. Підвищення кваліфікації в університеті м. Кан (Франція) за програмою академічної мобільності Erasmus+ (2017 рік).
2. Підвищення кваліфікації в Ukraine Higher Education Leadership Development Programme «Young Leaders Programme» (2018 рік), організованою British Council та Leadership Foundation for Higher Education.
Для проекта.jpg
Горяча Олена Іванівна
mailhoriacha.o.i@nmu.one
Посада: ст.викладач      
Викладає дисципліни:
 • Фінансова математика
 • Банківська система
Стаж роботи: - 22 роки, педагогічної роботи 12 років.
Закінчила Національну гірничу академію України у 1998 р. Базова спеціальність: економіка підприємства за спеціалізацією «Фінанси і кредит». 
Підвищення кваліфікації 1. 
Лосева Інна Костянтинівна
maillosieva.I.K@nmu.one
Посада: асистент
Проводить практичні заняття з дисциплін:
 • Гроші та кредит
 • Фінанси підприємств
 • Закінчила Державну гірничу академію України за спеціальністю "економіка підприємства" в 1996 р. Базова освіта "гірничий інженер-економіст".
изображение_Федорова.jpg
Федорова Оксана Генадіївна
mailfedorova.O.H@nmu.one
Посада: асистент
Проводить практичні заняття з дисциплін:
 • Гроші та кредит
 • Банківські операції
 • Ринок фінансових послуг
 • Управління ризиками фінансового ринку
 • Закінчила Національний гірничий університет за спеціальністю "Фінанси" в 2008 р. Отримала кваліфікацію "економіст з фінансів з дослідницьким рівнем діяльності викладача ВНЗ".
© 2006-2022 Інформація про сайт