Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Єрмошкіна
Єрмошкіна Олена Вячеславівна Посада: завідувач кафедри 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Наукове звання: професор
Викладає дисципліни:
 • Фінансовий менеджмент
 • Банківські операції
 • Стратегічне управління
 • Управління фінансовими активами
Стаж роботи: 18 років, з них педагогічний – 13 років
Закінчила: Національну гірничу академію України у 1998 році. Базова спеціальність: економіка підприємства за спеціалізацією «Фінанси і кредит».
Крилова.jpg
Крилова Олена Валер’янівна Посада:Доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Наукове звання: доцент, доктор філософії (PhD)
Викладає дисципліни:
 • Грошово-кредитна система зарубіжних країн
 • Банківська система
 • Бюджетна система
 • Державний фінансовий контроль
 • Основи наукових досліджень та інші
Стаж роботи - 41 рік, з них педагогічний - 36 років
Закінчила: Дніпропетровський гірничий інститут ім.Артема. Базова спеціальність "інженер-економіст"
фото Соляник
Соляник Людмила Григорівна Посада: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукове звання:доцент
Викладає дисципліни:
 • Економічний аналіз
 • Управління фінансовою санацією та банкрутством
 • Фінансова статистика
 • Теорію економічного аналізу
Стаж роботи: 43 роки, з них педагогічний - 43 роки.
Закінчила: Дніпропетровський державний університет у 1976 р., Київський інститут народного господарства Д.С.Коротченко у 1986 р. Базова спеціальність гірничий інженер-економіст, економіст
Підвищення кваліфікації: 1. Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2015р.) 2. АТ "АБ,,"РАДАБАНК", 2020р.
shtefan.jpg
Штефан Наталія Миколаївна Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Наукове звання:доцент
Викладає дисципліни:
 • Інвестування
 • Інвестиційний менеджмент
 • Фінансове планування
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
 • Фінанси підприємств
Стаж роботи: 38 років, з них педагогічний - 35 роки.
Закінчила: Дніпропетровський гірничий інститут ім.Артема у 1981 р. Базова спеціальність інженер-економіст.
Цуркан_2020.jpg
Цуркан Ірина Миколаївна Посада:доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукове звання: доцент
Викладає дисципліни:
 • Страховий менеджмент
 • Соціальне страхування
 • Актуарні розрахунки
 • Страхування
 • Податковий менеджмент
 • Податкова система
Стаж роботи: 26 років, з них педагогічний - 16 років.
Закінчила: Запорізький державний університет у 1995 р. Базова спеціальність "Облік і аудит".
Підвищення кваліфікації: 1. Страхова компанія "Альянс" (2014 р.). 2. ПрАТ "АСК ІНГО Україна" (2019 р.)
портрет.jpg
Замковий Олександр Іванович Посада: ст.викладач
Викладає дисципліни:
 • Управління фінансовим ринком
 • Фінансовий ринок
 • Корпоративне фінансове управління
 • Управління ризиками фінансового ринку
 • Портфельні теорії інвестування
 • Інвестиційні компанії і фонди
Стаж роботи: 35 років, з них педагогічний - 10 роки.
Закінчив: Дніпропетровській державний університет у 1992 р., у 2000 р. Дніпропетровський філіал академії державного управління при Президентові України. Базова спеціальність: інженер-механік, магістр державного управління.
Підвищення кваліфікації: Управління Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг у Дніпропетровській та Запорізькій областях (2014р.)
фото Олени Доценко
Доценко Олена Юріївна Посада: доцент, заступник декана ФЕФ з методичної роботи
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Викладає дисципліни:
 • Бюджетна система
 • Місцеві фінанси
 • Міжнародні фінанси
 • Аналіз національної та міжнародної економіки
Стаж педагогічної роботи 16 років.
Закінчила Національний гірничий університет в 1998 р.
Підвищення кваліфікації: Захистила дисертацію на тему: "Управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку регіону на основі консолідованого фінансування інноваційних проектів" 08.00.08 - "Гроші, фінанси та кредит" у 2014р.
козарь.png
Букреєва Дар’я Сергіївна Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Викладає дісципліни:
 • Бюджетування діяльності підприємств
 • Управління витратами
 • Економічний аналіз
 • Фінансовий контролінг
Стаж педагогічної роботи 10 років.
Закінчила Національний гірничий університет у 2009 р. Отримала кваліфікацію "Магістр з фінансів".
Підвищення кваліфікації 1. Підвищення кваліфікації в університеті м. Кан (Франція) за програмою академічної мобільності Erasmus+ (2017 рік).
2. Підвищення кваліфікації в Ukraine Higher Education Leadership Development Programme «Young Leaders Programme» (2018 рік), організованою British Council та Leadership Foundation for Higher Education.
Лосева Інна Костянтинівна Посада: асистент
Проводить практичні заняття з дисциплін:
 • Гроші та кредит
 • Фінанси підприємств
 • Закінчила Державну гірничу академію України за спеціальністю "економіка підприємства" в 1996 р. Базова освіта "гірничий інженер-економіст".
изображение_Федорова.jpg
Федорова Оксана Генадіївна Посада: асистент
Проводить практичні заняття з дисциплін:
 • Гроші та кредит
 • Банківські операції
 • Ринок фінансових послуг
 • Управління ризиками фінансового ринку
 • Закінчила Національний гірничий університет за спеціальністю "Фінанси" в 2008 р. Отримала кваліфікацію "економіст з фінансів з дослідницьким рівнем діяльності викладача ВНЗ".
© 2006-2020 Інформація про сайт