Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
козарь.png
Букреєва Дар’я Сергіївна
mail bukreieva.d.s@nmu.one
Посада: Завідувачка кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Наукове звання: доцент по кафедрі економічного аналізу і фінансів
Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
   • Основи наукових досліджень
   • Економічний аналіз
   • Фінансовий аналіз
   Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
   • Бюджетування діяльності підприємства
   Стаж роботи:15 років, з них педагогічний – 11 років.
   Закінчила Національний гірничий університет у 2009 р. Отримала кваліфікацію "Магістр з фінансів".

Єрмошкіна
Єрмошкіна Олена Вячеславівна 
mail
ermoshkina.o.v@nmu.one

Посада: професор 
Науковий ступінь:  доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Наукове звання: професор по кафедрі економічного аналізу і фінансів
Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Фінансовий менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
  • Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
   • Історія фінансової науки, грошей та кредиту
   • Банківські операції
   Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
   • EUFIN: Фінансові інновації в Європейському просторі 
   Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Фінансове планування фінансово-кредитних установ
Soft-skills:
 • Дизайн процесів 
 • Фінансова психологія
   Стаж роботи: 24 роки, з них педагогічний – 21 рік
   Закінчила Національну гірничу академію України у 1998 році. Базова спеціальність: економіка підприємства за спеціалізацією «Фінанси і кредит».

Крилова.jpg 
Крилова Олена Валер’янівна
mail krylova.o.v@nmu.one
Посада: 
Доцент 

Науковий ступінь: 
кандидат технічних наук - 08.00.28-”Організація виробництва (промисловість) доктор філософії Suplement to diploma TN № 099964 date 25.03.2013 р.
Наукове звання: 
доцент кафедри економічного аналізу і фінансів
Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): 
Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Гроші та кредит
 • Банківська система
 • Бюджетна система
Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Економічна безпека бізнесу
 • Безпека банківської діяльності
Стаж роботи - 42 роки з них педагогічний - 40 років
Закінчила: Дніпропетровський гірничий інститут ім.Артема. Базова спеціальність "інженер-економіст"

фото Соляник
Соляник Людмила Григорівна
mail solianyk.l.h@nmu.one
Посада: професор
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук., 08.04.01- фінанси, грошовий обіг і кредит
Наукове звання: Доцент кафедри економічного аналізу і фінансів
Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Управління фінансовою санацією та банкрутством
Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Фінансова статистика
 • Фінансова математика
Стаж роботи: 45 років, з них педагогічний - 45 років.
Закінчила: Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, 1976р., базова освіта гірничий інженер-економіст, Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1986р., базова освіта економіст.
shtefan.jpg
Штефан Наталія Миколаївна
mail shtefan.n.m@nmu.one
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Наукове звання:доцент, доктор філософії(PhD)
Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Інвестування
 • Фінанси підприємств
  • Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Інвестиційний менеджмент
Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Управління витратами
 • Фінансове планування
 • Оцінка бізнесу та підприємства
 • Стаж роботи: 41 рік, з них педагогічний - 36 років.
  Закінчила: Дніпропетровський гірничий інститут ім.Артема у 1981 р. Базова спеціальність інженер-економіст.
  Цуркан_2020.jpg
  Цуркан Ірина Миколаївна
  mail tsurkan.i.m@nmu.one
  Посада:доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльности)
  Наукове звання: доцент кафедри економічного аналізу і фінансів
  Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Страховий менеджмент
   • Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
    • Страхування
    • Податкова система
    Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Особисте страхування
  Стаж роботи: 26 років, з них педагогічний - 16 років.
  Закінчила: Запорізький державний університет у 1995 р. Базова спеціальність "Облік і аудит".
  Дереза
  Дереза В'ячеслав Миколайович
  mail dereza.v.m@nmu.one
  Посада: Доцент кафедри
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами (2005)
  Наукове звання: доцент по кафедрі економічного аналізу та фінансів (2011)

  Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

  • Міжнародні фінанси
  • Банківський менеджмент

  Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

  • Фінансовий ринок
  • Фінансовий аналіз
  • Фінансова корпоративна культура

  Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти):

  Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа, та страхування та фондовий ринок»

  • Управління фінансовими ризиками
  • Валютне регулювання та контроль
  Стаж роботи:26 років, з них педагогічний – 25 років.
  Закінчів: Національну гірничу академію України у 1997 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит». Отримав кваліфікацію "Економіст".
  Для проекта.jpg
  Горяча Олена Іванівна
  mail horiacha.o.i@nmu.one
  Посада: ст.викладач      
  Викладає практичні заняття з дисциплін (обов’язкові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Фінансовий менеджмент
   • Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
    • Етика фінансів
    • Банківські операції
     • Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
      • Особисті фінанси
      • Міжнародні фінансові відносини
      • Договірні відносини в фінансовій сфері
      • Основи прийняття фінансових рішень
       • Стаж роботи: - 24 роки, педагогічної роботи 13 років.
        Закінчила Національну гірничу академію України у 1998 р. Базова спеціальність: економіка підприємства за спеціалізацією «Фінанси і кредит».  .
  IMG_4789.jpg
  Мусаєва Нігар
  mail musaieva.n.m@nmu.one
  Посада: асистент      
  Викладає практичні заняття з дисциплін (обов’язкові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Історія фінансової науки, грошей та кредиту

  • Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти))
   : Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Інформаційні системи та технології у фінансах
  Стаж роботи: - 4 роки.
  Закінчила Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" у 2019 році за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування".

  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2023 Інформація про сайт