Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
козарь.png
Букреєва Дар’я Сергіївна
mail bukreieva.d.s@nmu.one
Посада: Завідувачка кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Наукове звання: доцент по кафедрі економічного аналізу і фінансів
Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Міжнародні фінанси
  • Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
   • Економічний аналіз
   • Фінансовий аналіз
   Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
   • Бюджетування діяльності підприємства
   Стаж роботи:15 років, з них педагогічний – 11 років.
   Закінчила Національний гірничий університет у 2009 р. Отримала кваліфікацію "Магістр з фінансів".
Крилова.jpg
Крилова Олена Валер’янівна
mail krylova.o.v@nmu.one

Посада:Доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук - 08.00.28-”Організація виробництва (промисловість) доктор філософії Suplement to diploma TN № 099964 date 25.03.2013 р.
Наукове звання: доцент кафедри економічного аналізу і фінансів
Викладає дисципліни:
 • Грошово-кредитна система зарубіжних країн
 • Банківська система
 • Бюджетна система
 • Фінанси 
 • Економічна безпека діяльності підприємств
 • Міжнародні фінансові відносини
 • Економічна та фінансова політика Євросоюзу
 • Основи наукових досліджень 
 • Фінансові системи Євросоюзу
Стаж роботи - 42 роки з них педагогічний - 40 років
Закінчила: Дніпропетровський гірничий інститут ім.Артема. Базова спеціальність "інженер-економіст"
Єрмошкіна
Єрмошкіна Олена Вячеславівна
mail ermoshkina.o.v@nmu.one

Посада: професор 

Науковий ступінь: доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Наукове звання: професор по кафедрі економічного аналізу і фінансів
Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Фінансовий менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
  • Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
   • Історія фінансової науки, грошей та кредиту
   • Етика фінансів
   • Банківські операції
   Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
   • Проєктне фінансування
   • Мистецтво презентації інвестиційних проектів
    • Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
     • Фінансова психологія
     • Фінансове планування фінансово-кредитних установ
     Стаж роботи: 24 роки, з них педагогічний – 21 рік
     Закінчила: Національну гірничу академію України у 1998 році. Базова спеціальність: економіка підприємства за спеціалізацією «Фінанси і кредит».
фото Соляник
Соляник Людмила Григорівна
mail solianyk.l.h@nmu.one

Посада: професор
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук., 08.04.01- фінанси, грошовий обіг і кредит
Наукове звання:Доцент кафедри економічного аналізу і фінансів
Викладає дисципліни:
 • Економічний аналіз
 • Фінансовий аналіз
 • Фундаментальний аналіз національної та світової економіки
 • Управління фінансовою санацією та банкрутством
 • Фінансова статистика
 • Фінансова математика
 • Теорію економічного аналізу
Стаж роботи: 45 років, з них педагогічний - 45 років.
Закінчила: Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, 1976р., базова освіта гірничий інженер-економіст, Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1986р., базова освіта економіст
shtefan.jpg
Штефан Наталія Миколаївна
mail shtefan.n.m@nmu.one
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Наукове звання:доцент, доктор філософії(PhD)
Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Інвестування
 • Фінанси підприємств
  • Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Інвестиційний менеджмент
 • Фінансовий контролінг
Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Управління витратами
 • Фінансове планування
 • Оцінка бізнесу та підприємства
 • Стаж роботи: 41 рік, з них педагогічний - 36 років.
  Закінчила: Дніпропетровський гірничий інститут ім.Артема у 1981 р. Базова спеціальність інженер-економіст.
  Цуркан_2020.jpg
  Цуркан Ірина Миколаївна
  mail tsurkan.i.m@nmu.one
  Посада:доцент
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльности)
  Наукове звання: доцент кафедри економічного аналізу і фінансів
  Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Страховий менеджмент
   • Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
    • Фінанси
    • Страхування
    • Податкова система
    Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Особисте страхування
  Стаж роботи: 26 років, з них педагогічний - 16 років.
  Закінчила: Запорізький державний університет у 1995 р. Базова спеціальність "Облік і аудит".
  портрет.jpg
  Замковий Олександр Іванович
  mail Zamkovyi.O.I@nmu.one
  Посада: ст.викладач
  Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Фінансовий ринок
  • Фінансова корпоративна культура
  • Технічний аналіз фінансових ринків
  • Інвестиційні компанії і фонди
  • Інформаційні системи та технології у фінансах
   • Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
    • Основи прийняття фінансових рішень
     • Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
      • Корпоративне фінансове управління
      • Управління ризиками фінансового ринку
      • Портфельні теорії інвестування
      Стаж роботи: 35 років, з них педагогічний - 12 роки.
      Закінчив: Дніпропетровській державний університет у 1992 р.Базова спеціальність: інженер-механік, у 2000 р. Дніпропетровський філіал академії державного управління при Президентові України. Базова спеціальність: магістр державного управління.
  Для проекта.jpg
  Горяча Олена Іванівна
  mail horiacha.o.i@nmu.one
  Посада: ст.викладач      
  Викладає практичні заняття з дисциплін (обов’язкові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Фінансовий менеджмент
   • Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
    • Історія фінансової науки, грошей та кредиту
    • Етика фінансів
    • Фінансова психологія
    • Банківські операції
    • Банківська система
     • Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
      • Особисті фінанси
      • Персональні фінанси
      • Економічна та фінансова політика Євросоюзу
      • Фінансові системи Євросоюзу
      • Міжнародні фінансові відносини
       • Стаж роботи: - 24 роки, педагогічної роботи 13 років.
        Закінчила Національну гірничу академію України у 1998 р. Базова спеціальність: економіка підприємства за спеціалізацією «Фінанси і кредит».  .
  © 2006-2022 Інформація про сайт