Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
преподаватель Козарь Д.С.

Букреєва Дар'я Сергіївна 


Рейтинг ГуглАкадемия Рейтинг РесерчГейт Серт_Букреева.png
Посада: Завідувачка кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Наукове звання: доцент по кафедрі економічного аналізу і фінансів
Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Міжнародні фінанси
  • Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Економічний аналіз
  • Фінансовий аналіз
  • Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Бюджетування діяльності підприємства
 ORCID 0000-0003-3175-5193

ЗакінчилаНаціональний гірничий університет у 2009 р. Отримала кваліфікацію "Магістр з фінансів". Захистила дисертацію на тему: "Організаціно-економічний механізм ефективного управління промисловим підприємством на засадах контролінгу" 08.00.04 - "Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)" у 2015 р.
Підвищення кваліфікації 1. Підвищення кваліфікації в університеті м. Кан (Франція) за програмою академічної мобільності Erasmus+ (2017 рік).
2. Підвищення кваліфікації в Ukraine Higher Education Leadership Development Programme «Young Leaders Programme» (2018 рік), організованою British Council та Leadership Foundation for Higher Education.
3. "Освітній десант. Перформанс освітніх майстер-класів", Дніпро, 12.10.20219 р., Teaching Update: студії сучасного викладача, сертифікат учасника
4. "Прокачай свої soft-skills", НТУ "Дніпроська політехніка", 16-18.05.2018 р., сертифікат учасника
5. "Академічна доброчесність в університеті", Міжнародний фонд відродження, 24.02.2020 р., сертифікат учасника №019889
7. Міжнародне стажування в Університеті Ройтлінгену (Німеччина). 03.05.2022-31.08.2022 р. Звіт про виконання завдання на стажування.
Міжнародні освітні / наукові проєкти: 1. Програма академічної мобільності "Еразмус+", Університет м. Кан, Франція (1-15.05.2017 р. )
2. «Women4Women (W4W): Business Project Creator». Період реалізації вересень 2020 р. - травень 2021 р. Проєкт реалізовано за підтримки посольства США в Україні. PR менеджер проєкту
3. «Матусі в бізнесі: розширення економічних можливостей для жінок як протидія наслідкам пандемії Covid-19». Період реалізації грудень 2020 р. - серпень 2021 р. Проєкт реалізується у межах спільного проєкту Уряду Швеції та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку». Керівник проєкту
4. «LAB – Лабораторії без границь. Цифрові засоби і інструменти для віддаленої лабораторії з Індустрії 4.0». Проєкт реалізується за грантом DAAD «Підтримка інтернаціоналізації українських університетів». Період реалізації вересень 2020 р.-вересень 2022 р. Виконавець проєкту.
Нагороджена  
ПодIMG_0175.jpeg ПодIMG_0176.jpeg ПодIMG_0172.jpeg ПодIMG_0187.jpeg ПодIMG_0184.jpeg
Професійна мобільність  
ДипIMG_0185.jpeg ДипIMG_0182.jpeg СертIMG_0189.jpeg СертIMG_0188.jpeg СертIMG_0183.jpeg
СертIMG_0180.jpeg СертIMG_0174.jpeg СертIMG_0179.jpeg СертIMG_0171.jpeg СертIMG_0178.jpeg
 thumbnail_Image.jpg          

   
© 2006-2023 Інформація про сайт