Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
преподаватель Козарь Д.С.

Букреєва Дар'я Сергіївна 


Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейтСерт_Букреева.png
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукове звання: доцент
Викладає дисципліни: 
 • Бюджетування діяльності підприємств
 • Управління витратами 
 • Фінансовий контролінг
 •  ORCID 0000-0003-3175-5193

  ЗакінчилаНаціональний гірничий університет у 2009 р. Отримала кваліфікацію "Магістр з фінансів". Захистила дисертацію на тему: "Організаціно-економічний механізм ефективного управління промисловим підприємством на засадах контролінгу" 08.00.04 - "Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)" у 2015 р.
  Нагороджена  

  ПодIMG_0175.jpegПодIMG_0176.jpegПодIMG_0172.jpegПодIMG_0187.jpegПодIMG_0184.jpeg
  Професійна мобільність  

  ДипIMG_0185.jpegДипIMG_0182.jpegСертIMG_0189.jpegСертIMG_0188.jpegСертIMG_0183.jpeg
  СертIMG_0180.jpegСертIMG_0174.jpegСертIMG_0179.jpegСертIMG_0171.jpegСертIMG_0178.jpeg

     Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць:

  1. Галушко О.С., Козар Д.С. ГЕНЕЗИС КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ КОНТРОЛЛІНГУ /Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2011. – С.78 – 86.
  2. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
  3. Козар Д.С. Трансформація механізму контроллінгу в умовах активізації впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків. Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 жовтня 2013 р., м.Харків / ред.: В.Я.Міщенко, О.М.Гаврись. – стр.57-59.
  4. Букреєва Д.С. Фактори прямого впливу на показники бюджету підприємства, як основного інструментарію механізму контроллінгу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. - №12
  5. Букреєва Д.С. Удосконалення механізму розвитку малого бізнесу в Україні: податково-інтеграційний аспект / Д.С. Букреєва // Економічний простір. – 2016. – №109. – С.85-97 (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
  6. Bukreieva D. Optimization of the tax burden on entrepreneur single tax payer in the context of stabilization Ukrainian economy / D. Bukreieva // Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization : International scientific conference, 29 January 2016, Klaipeda (Lithuania). – P.335-337
  7. Букреєва Д.С. Контролінг  –  механізм  ефективного  управління  підприємством: монографія  /  Д.С.  Букреєва;  М-во  освіти  і  науки  України,  Нац.  гірн.  ун-т.  –Дніпро: НГУ, 2017. – 178 с

  Наукова та навчально-методична праця з студентами:

  Навчально-методичні матеріали за лекційними модулями:

  На головну

  © 2006-2022 Інформація про сайт