Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
фото Соляник

Соляник Людмила Григорівна 

  

Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейтсертификат
Посада: професор 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Наукове звання: доцент
Викладає дисципліни:
 • Фінансовий аналіз
 • Економічний аналіз
 • Фундаментальний аналіз національної та світової економіки
 • Теорія економічного аналізу
 • Фінансова статистика
 • Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств

 • ORCID 0000-0003-3291-3931    

  ЗакінчилаДніпропетровський державний університет у 1976 р., Київський інститут народного господарства Д.С.Коротченко у 1986 р. Базова спеціальність гірничий інженер-економіст, економіст.
  Кандидат економічних наук, 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» за темою: «Управління оборотними активами та джерелами їх фінансування на промисловому підприємстві»,  
  Професійна мобільність 

  Certf_Solyanik.pngCertificat_Соляник.png

     Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць:

 • Lyudmyla Solianyk Financing  the investment Projects in Regions in globalization monograph “United Europe: new challenges” – Dnipropetrovsk , 2010
 • Соляник Л.Г. Оцінка фінансової складової конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі. Економічний вісник НГУ.№2 –Дніпропетровськ,  РВК НГУ, 2011. С.84 -91.
 • Соляник Л.Г. Теоретико-методичні підходи до організації фінансів банківських установ/ Економічний вісник НГУ/ Дніпропетровськ: РВК НГУ, - 2010 №1. С.46 -54
 • Соляник Л.Г. Удосконалення стратегії фінансування регіонального розвитку інноваційної діяльності в УкраїніМатеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», том 1 – Дніпропетровськ: ДНВЗ «НГУ», 2-4 червня 2011р, ст. 250-251 
 • Lyudmyla Solianyk. Growth of regional competitiveness on the innovation basis (in Terms of Prydniprovya Region) monograph “United Europe: new challenges” – Dnipropetrovsk 2011
 • Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с. 
 • Соляник Л.Г. Оборотні  активи  машинобудівних  підприємств:  процеси відтворення й оптимізації структури[Електронний ресурс]: монографія / Л.Г. Соляник, Ю.В. Дубєй; за ред. Л.Г. Соляник; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Д. : НГУ, 2015. – 391 с.– Режим  доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 17.05.2014). – Назва з екрана.
 • Solyanyk L. Finansing regional investment projects under globalization: monograph // United Europe: new challenges / Zeshyty naukove Wyzszey Szkoly Bankowej Wroclawiu, Wroclaw. – 2010. – Р.167 - 176.
 • Solianyk L. Growth of regional competitiveness on the innovation basis (in Terms of Prydniprovya Region): monograph / Editors O. Galushko // United Europe: new challenges, Dnipropetrovsk – 2011.
 • Solianyk L. Fund market development as the key factor of innovating financing of Ukrainian enterprises under the globalization conditions. //Соmmon EUROPE. Ukraine and Poland – New Socio – economic Challenges : monograph / Editors O. Galushko; – Dnipropetrovsk: NMU, 2012.
 • Соляник Л.Г. Забезпечення конкурентноспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку [Текст]: моногр./за ред.. О.С.Галушко. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 212 с.
 • Solianyk L. The international capital movement as a key factor of innovative development tendency of Ukraine’s economy and its integration into the world economy : monograph /Editors O Yermoshkina, // United Europe:Future prospects – Dnipropetrovsk: NMU, 2013.
 • Соляник Л.Г.Соціальні виклики гірничо-металургійного комплексу України: проблеми, глобальні впливи, перспективи. [Текст]: моногр.// Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: у 2-хт./ за заг. ред. Г.Г.Півняка, Міністерство освіти і науки України, НГУ. - Д.: НГУ . 2014р.Т.1. С.165-175.
 • Соляник Л.Г. Оборотні активи машинобудівних підприємств: процеси відтворення й оптимізації структури: / Л.Г.Соляник Л.Г., Ю.В. Дубей; [Текст]: моногр. / Л.Г.Соляник Л.Г., Ю.В. Дубей;; М-во освіти і науки України, Нац. Гірн. Ун-т. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – 391 с.
 • Соляник Л.Г. Теоретико-методичні підходи до організації фінансів банківських установ/ Л.Г.Соляник //Економічний вісник Національного гірничого університету: Науковий журнал. - №1. – Дніпропетровськ: НГУ, 2010.– С.46 - 54.
 • Соляник Л.Г. Фінансові аспекти процесу управління конкурентоспроможністю підприємств металургійної галузі. / Л.Г.Соляник, А.М. Гостра // Економіка: проблеми теорії і практики. : Зб. наук. праць. Вип. 261. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010 – Дніпропетровськ: НГУ, 2010 – С. 97-108.
 • Соляник Л.Г. Оптимізація ресурсної бази комерційних банків України. / Л.Г.Соляник, А.В. Попова // Економіка: проблеми теорії і практики. : Зб. наук. праць. Вип. 261. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010 – С. 97-108.
 • Соляник Л.Г. Вдосконалення управління фінансуванням інноваційно-інвестиційної діяльності на промислових підприємствах. /Л.Г.Соляник, Г.О. Шевельова // Економіка: проблеми теорії і практики.: Зб. наук. праць. Вип. 261. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010 – С. 1512-1522.
 • Соляник Л. Г. Використання інструментів фінансового ринку для активізації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств в умовах глобалізації. /Л.Г.Соляник, М.В. Зайцева // Економіка: проблеми теорії і практики.: Зб. наук. праць. Вип. 261. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010.
 • Соляник Л. Г., Оцінка ефективності інноваційного фінансування промислових підприємств в Україні /Л.Г.Соляник, К. О. Проценко //– Економіка: проблеми теорії і практики.: Зб. наук. праць. Вип. 261. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010.
 • Соляник Л.Г., Кластерна концепція забезпечення підвищення конкурентоздатності регіонального розвитку вітчизняної економіки на прикладі Дніпропетровської області: перспективи і досягнення /Л.Г.Соляник, В.І. Автухова // Економічний простір. : Зб. наук. праць. №48/1 – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 100-111
 • Соляник Л.Г., Проблеми підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку /Л.Г.Соляник, І.В. Ромашова // Придніпровський науковий вісник: Науковий журнал. - №3(113), 2011.
 • Соляник Л.Г. Оцінка фінансової складової конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі /Л.Г.Соляник, //Економічний вісник Національного гірничого університету: Науковий журнал. - №2. – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – С.84-91.
 • Соляник Л.Г. Сучасний стан та проблеми використання фінансових ресурсів на харчових підприємствах /Л.Г.Соляник, І.В. Ромашова // Придніпровський науковий вісник: Науковий журнал. – Том 6, 2012.- С. 5- 12.
 • СоляникЛ.Г. Проблеми кредитної діяльності комерційних банків України та шляхи вдосконалення /Л.Г.Соляник, Ю.О. Васілаті // Придніпровський науковий вісник: Науковий журнал. – Том , 2012.4.- С.93 - 103.
 • Соляник Л.Г. Основні напрями розробки фінансової стратегії підприємств металургійної галузі та чинники, що визначають її ефективність.//Л.Г.Соляник, М. Лимарь // Придніпровський науковий вісник: Науковий журнал. - №10 (132), 2012. // Придніпровський науковий вісник: Науковий журнал. - №3(113), 2011.- С.46-54.
 • Соляник Л.Г. Стан, тенденції та чинники, що визначають фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України. /Л.Г.Соляник, В.І. Автухова //// Придніпровський науковий вісник: Науковий журнал. – Том 8, 2012. С 64-70.
 • Соляник Л.Г. Від збитковості до прибутковості: ключові фактори успіху вітчизняних підприємств //Економічний вісник Національного гірничого університету: Науковий журнал. - №3. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013.– С.73- 81.
 • Соляник Л.Г. Проблеми удосконалення управління інвестиційною діяльністю на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України /Соляник Л.Г //Економічний вісник Національного гірничого університету: Науковий журнал. - №3. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014.– С.44-54.
 • Соляник Л.Г. Соціальна відповідальність як ключовий важель впровадження моделі сталого розвитку України. /Соляник Л.Г //Економічний вісник Національного гірничого університету: Науковий журнал. - №4. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014– С. 97-108.
 • Соляник Л.Г Фінансова стабілізація підприємств реального сектора економіки: стан, проблеми та механізм забезпечення. /Л.Г.Соляник //Економічний вісник Національного гірничого університету: Науковий журнал. - №1. – Дніпропетровськ: НГУ, 2016.– С.92-102.
 • Соляник Л.Г.. Фінансові важелі управління прибутком аграрних підприємств. / Л.Г.Соляник , Н.І. Прийтенко Н.І. // Економічний простір: збір.наук.праць. - №109. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. - С.221-234. 7. Solianyk L. SME in Poland and Ukraine. Prospect for future and functioning conditions: monograph / Editors O Yermoshkina. K. Łobos /Difin SA. – Wroclaw. – 2017. – P. 51-66.
 • Solianyk L. Activation Process on Sustainable Business Development in Ukraine./ L.Solianyk // Sustainable Development of Industrial Regions: Advanced Engineering Forum / Copyright Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. - 2017. -Volume 22. - С. 41-53.
 • Соляник Л.Г. Фінансові важелі інноваційного розвитку України. /Л.Г.Соляник //Економічний вісник Національного гірничого університету: Науковий журнал. - №1. – Дніпропетровськ: НГУ, 2018 №1(61).– С.117-129.
 • Solianyk L.G.. Institutional development and propensity for innovations: trends and prospects for Ukraine. /O.V.Yermoshkina, L.G. Solianyk //Scientific of Bulletin of National Mining University. - 2018. - №2. - рр.155-162.
 • Соляник Л.Г. Інституціоналізація кредитного механізму стимулювання інноваційного розвитку України. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2019. №1(65). С.116-125.
 • Соляник Л.Г. Інституційний механізм інноваційного розвитку України в умовах глобальних викликів. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2019. №3 (67). С.78-89.
 • Соляник Л. Г. Оптимізація інноваційного фінансування як чинник високої конкурентоспроможності промислових підприємств/Л.Г.Соляник, К. О. Проценко // Ключові проблеми сучасної науки – 2010: збірник тез доповідей міжнар. наук.-прак. конф. (Болгарія, 17-25 квіт., 2010).
 • Соляник Л. Г.,. IPO як інструмент вирішення проблеми інноваційного фінансування вітчизняних підприємств. /Л.Г.Соляник, М.В. Зайцева// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей міжнар. наук.-прак. конф.: – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2010.
 • Соляник Л.Г. Фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності на промислових підприємствах /Л.Г.Соляник, Г.О. Шевельова //Управління інноваційним розвитком промисловості: держава, регіон, підприємств: Матеріали ІІІ міжнар. наук.-прак. конф (Донецьк, 1 червня 2010 р.,): – Донецьк, 2010. – 210. - С.14-17.
 • Соляник Л.Г. Вдосконалення управління банківськими ресурсами. / Л.Г.Соляник, А.В. Попова //Европейская наука XXI века - 2010»: збірник тез доповідей міжнар. наук.-прак. конф. ((Польща, 7-15 травня 2010 р.)
 • Соляник Л.Г. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА /Л.Г.Соляник // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей міжнар. наук.-прак. конф. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2010.
 • Соляник Л.Г. Комплексний показник результатів фінансово-господарської діяльності підприємства як визначний чинник процесу управління конкурентоспроможністю підприємств металургійної галузі. / Л.Г.Соляник, А.М. Гостра //Управління інноваційним розвитком промисловості: держава, регіон, підприємств: Матеріали ІІІ міжнар. наук.-прак. конф (Донецьк, 1 червня 2010 р.,): – Донецьк, 2010. – 210 с.
 • Соляник Л.Г. Удосконалення стратегії фінансування регіонального розвитку інноваційної діяльності в Україні/Л.Г.Соляник // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей міжнар. наук.-прак. конф. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011.
 • Соляник Л.Г. Сучасний стан фондового ринку України та напрями підвищення ефективності його функціонування /Л.Г.Соляник, М.В. Зайцева //Проблеми і перспективи створення ефективного фінансового механізму: збірник тез доповідей міжнар. наук.-прак. конф. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011.
 • Соляник Л.Г., Основні напрями підвищення результативності діяльності промислових підприємств України //Л.Г.Соляник, К. О. Проценко // Новини передової науки – 2011: збірник тез доповідей VII міжнар. наук.-прак. конф. 17-(Софія, 25 травня 2011) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. Том 8.
 • Соляник Л. Г., Оцінка ефективності функціонування підприємства на фондовому ринку України /Л.Г.Соляник, М.В. Зайцева// Ключові проблеми сучасної науки-2011: збірник тез доповідей VII міжнар. наук.-прак. конф. 17-(Софія, 25 травня 2011) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011.
 • Соляник Л.Г. Удосконалення методичних підходів до діагностики ефективності управління грошовими потоками/Л.Г.Соляник, О.М. Бабанська// Эффективные инструменты современных наук: збірник тез доповідей VII міжнар. наук.-прак. конф. (Прага, 27 квітня – 5 травня 2011) – Praha, Publishing House «Education and Science».
 • Соляник Л.Г.,. Передумови створення державної інноваційної політики як ефективного інструментарія інвестиційного розвитку національної економіки /Л.Г.Соляник, В.І. Автухова // Научное пространство Европы: збірник тез доповідей VII міжнар. наук.-прак. конф.( Польша, 07-15 квітня, 2011) – Przemysl. Sp. z o.o. «Nauka I studia», 2012. Volume I, - С. 53-55.
 • Соляник Л.Г. Активізація інвестиційної діяльності гірничорудного підприємства як чинник його стратегічного розвитку / Л.Г.Соляник, О. Тимошенко //Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології збірник тез доповідей міжнар. наук.-прак. конф. - Дніпропетровськ, ДНУ, Видавець Біла К., 2011, том 2.
 • Соляник Л.Г. Інтеграція України у світовий економічний простір як ключовий чинник формування інноваційної економіки. / Л.Г.Соляник // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України (Дніпропетровськ, 1-4 червня, 2012_ - Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2012
 • Соляник Л.Г. Бюджетна політика України. Перспективи удосконалення /Л.Г.Соляник, Т.В. Козоріз // Ключові проблеми сучасної науки-2012: Зб. наук. праць VIII міжнар. наук.-прак. конф.( Софія, 17-25 квітня 2012), – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. Том.12.-С.18-20.
 • Соляник Л.Г. Проблеми банківської системи України та шляхи її покращення / Л.Г.Соляник, Д.В. Шаповалова //Актуальные проблемы современных наук : Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. – Przemysl. Sp. z o.o. «Nauka I studia», 2012.
 • СоляникЛ.Г., ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ /Л.Г.Соляник,.М. Білоусова //Новини передової науки -2013: Матеріали IХ міжнар. наук.-прак. Конф. (Софія, 17-25 травня, 2013) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. Том.11.-С.39 -41.
 • Соляник Л.Г. ІНВЕСТУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ І ЙОГО ВПЛИВ НА МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ / Л.Г.Соляник,.Ю. Маханьок //Новини передової науки -2013: Матеріали IХ міжнар. наук.-прак. конф. (Софія, 17-25 травня, 2013) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. Том.4.-С 14 -16.
 • Соляник Л.Г .Роль міграційного капіталу в економічному розвитку України /Л.Г.Соляник,. К.Е.Хвостик // Актуальні проблеми європейської науки Матеріали IХ міжнар. наук.-прак. конф. (Софія, 17-25 травня, 2013) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013.
 • Соляник Л.Г. Науковий прогрес у сфері вдосконалення надійності банківської системи. /Л.Г.Соляник,.В.О. Саяпіна // Науковий прогрес на рубежі тисячоліть – 2014: Матеріали Х міжнар. наук.-прак. конф. (Пшемсль, 30 травня -6 червня 2014р) – Przemysl. Sp. z o.o. «Nauka I studia», 2014. - С.6 -8.
 • Соляник Л.Г.. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства. конференція. /Л.Г.Соляник,. А.А. Корощенко практичної конференції //Актуальные достижения европейской науки Матеріали Х міжнар. наук.-прак. конф. (Софія, 17-25 травня, 2014) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014.
 • Соляник Л.Г. Міжнародний рух капіталу як чинник успішної інтеграції України у світове господарство /Л.Г.Соляник,. К.Е.Хвостик// Актутальные достижения науки: Матеріали Х міжнар. наук.-прак. Конф. (Чехия,Прага, 27-30червня, 2014 р) Publishing House «Education and Science, 2014 -.С.20- 22.
 • Соляник Л.Г. Проблеми та шляхи збереження високої результативності фармацевтичної галузі. /Л.Г.Соляник,. Т.Р. Шелудько // Актуальні досягнення європейської науки: Матеріали Х міжнар. наук.-прак. конф (Софія, 17-25 травня, 2014) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. - С. 88-90.
 • Соляник Л.Г.. Сучасний стан, тенденціїх та основні напрями підвищення рентабельності машинобудівних підприємств України /Л.Г.Соляник,.Ю. Маханьок // Современная Европейская наука: Матеріали Х міжнар. наук.-прак. конф. (Польща, 30 червня-7 липня, 2014р.) – Przemysl. Sp. z o.o. «Nauka I studia», 2014. - С.60 -62
 • Соляник Л.Г.. Соціальні домінанти сталого розвитку України /Л.Г.Соляник // Менеджмент, маркетинг, підприємництво:сприяння сталому розвитку: Матеріали I міжнар. наук.-прак. конф. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2014.
 • Соляник Л.Г. ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. /Л.Г. Соляник, //Научный прогресс на рубеже тысячелетий: Матеріали XVI міжнар. наук.-прак. конф (Прага,Чехия, 20 травня 2015р), - С.14-17.
 • Solianyk L. FROM GUARANTEED STATE PROTECTION TO SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN UKRAINE. / L. Solianyk //Тенденции современной науки: Матеріали міжнар. наук.-прак. конф (Великобритания, 28 травня, 2015р).
 • Соляник Л.Г. Тенденції розвитку сфери спільного інвестування в Україні. ./Л.Г. Соляник // Актуальный проблемы современных наук: Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. ( Болгария, 13 червня, 2015р.) - С. 3-5.
 • Соляник Л. Г. ПРОБЛЕМИ ПРИБУТКОВОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ. ./Л.Г. Соляник, Н.І.Прийтенко // Актуальные научные достижения: Матеріали XVI міжнар. наук.-прак. конф (Прага, Чехия, 20 червня 2015р) -.С.31-32.
 • Соляник Л.Г. Г THE INTERNATIONAL CAPITAL MOVEMENT AS A FACTOR OF INFLUENCE ON INNOVATIVE DEVELOPMENT TENDENCY OF UKRAINE’S ECONOMY AND ITS INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY / Л.Г. Соляник // Современная европейская наука: Матеріали міжнар. наук.-прак. конф (Великобритания, 2015р.) - С.18-20.
 • Соляник Л. Г. Фінансова складова розвитку аграрного сектору України в сучасних умовах ./Л.Г. Соляник, Є. Шпиганович //Актуальные проблемы современных наук: Матеріали ХII міжнар. наук.-прак. конф.(Польша, Przemysl, 07-15июня 2016р.) – Przemysl. Sp. z o.o. «Nauka I studia», 2016. Volume I, - С. 3-5,
 • Соляник Л. Г. Роль фінансових інструментів у процесі зростання власного капіталу підприємств ./Л.Г. Соляник, Є. Шпиганович // Актуальные достижения европейских наук: Матеріали ХIII міжнар. наук.-прак. конф.(Болгарія, 15-22 июня 2017р.) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. Volume 4. «НАЙНОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА (ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА - 2017» ) ,– С. 26-28.
 • Соляник Л.Г Удосконалення амортизаційної політики підприємства як фінансовий важіль забезпечення його інноваційного розвитку /Л.Г.Соляник К.І. Шевченко //Актуальные достижения европейских наук: Матеріали ХIII міжнар. наук.-прак. конф.(Болгарія, 15-22 июня 2017р.) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. Volume 4 («НАЙНОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА - 2017») – С. 76-78.
 • Соляник Л. Г KEY FUNDING SOURCES AT REGIONAL LEVEL /Л.Г.Соляник //Aktuбlnн vymoženosti vĕdy – 2017: Materiбly XIII Mezinбrodnн vĕdecko - praktickб konference (Praha, 22 - 30 června 2017г.) Publishing House «Education and Science». Volume 4. – С.7-10.
 • Соляник Л.Г. Підвищення ролі банківського інвестиційного кредитування реального сектору економіки України /Л.Г Соляник., Ю.Колісниченко // Современные научные достижения: матеріали XIV міжнар. наук.-прак. конф. (Прага, 22 - 30 січня 2018р.) – Praha, Publishing House «Education and Science». Volume 3. – C.6-9.
 • Соляник Л. Г. Удосконалення фінансового механізму кредитування реального сектору економіки./Л.Г. Соляник, А.Матухно //Современные научные достижения: матеріали XIV міжнар. наук.-прак. конф. (Прага, 22 - 30 січня 2018р.) – Praha, Publishing House «Education and Science». Volume 3. – C.10-13.
 • Соляник Л.Г. У пошуках джерел фінансування інноваційного розвитку будівельної галузі України. /Л.Г Соляник, Д.І. Єлисеєнко //Актуальные достижения европейских наук: матеріали XIV міжнар. наук.-прак. конф.(Болгарія, 15-22 июня 2018р.) – Софія, «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018. Volume 5, - С. 21-24.
 • Соляник Л.Г. Фінансовий механізм державного регулювання інноваційного розвитку підприємництва в Україні. /Л.Г.Соляник, І.О.Клименко //Актуальные достижения европейских наук: матеріали XIV міжнар. наук.-прак. конф.(Болгарія, 15-22 июня 2018р.) – Софія, «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018. Volume 5, - С. 17- 20.
 • Solianyk L.G. Trends and prospects of innovation development for Ukraine. /L.G. Solianyk //Актуальные достижения европейских наук: матеріали XIV міжнар. наук.-прак. конф.(Болгарія, 15-22 июня 2018р.) – Софія, «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018. Volume 5, - С. 100-103.
 • Соляник Л.Г. Шляхи удосконалення валютного регулювання в Україні / Л.Г. Соляник, В.С. Михайліченко .// Cutting-edge science – 2019: materials of the XV International scientific and practical conference (Sheffield, 30 april -7 may, 2019). – Sheffield, Science and education LTD -92, 2019. Volume 6, - P. 69 -73.
 • Соляник Л.Г. Удосконалення механізму фінансування інноваційного підприємництва в Україні / Л.Г. Соляник, К.Д. Валуєва // Ключови въпроси в съвременната наука – 2019: mатериали за XV международна научна практична конференция (София, 15 - 22 април 2019 г.) - София.« Бял ГРАД-БГ», 2019, - 100 c. Volume 5, - Р. 13 – 16.
 • Соляник Л.Г. Інфраструктурна підтримка підприємництва / Л.Г.Соляник, В.А. Багдасарян // Efektivní nástroje moderních věd -2019: materiály XV mezinárodní vĕdecko - praktická conference (Praha., 22 - 30 dubna 2019 r.) –Praha,. Publishing House «Education and Science»2019, 116 s. Volume 5, - Р.50-53.
 • Соляник Л.Г. Фінансові чинники інноваційного розвитку України / Л. Г. Соляник, В.А. Полякова // Efektivní nástroje moderních věd -2019: materiály XV mezinárodní vĕdecko - praktická conference (Praha., 22 - 30 dubna 2019 r.) – Praha,. Publishing House «Education and Science»2019, 116 s. Volume 5, - Р 69 - 72.
 • Solyanik L.G. Problems of institutional convergations in Ukraine / L.G. Solyanik V.V. Shtokolova // Naukowa przestrzeń Europy – 2019: materialły XV międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Poland, Przemyśl, 07 -15 kwietnia 2019 r.) – Przemyśl, Nauka i studia, 2019. -112 s. Volume 5, - P. 19 -22.
 • Solyanik L.G. Optimization of financial credit mechanis of crediting innovative activities of enterprises / L.G Solyanik., Z.Z Akhmedova.// Science without borders – 2019: materials of the XV international scientific and practical conference (Sheffield, 30 March – 7 April, 2019) - Sheffield, Science and education LTD -92 p. Volume 7, - P. 27- 30.
 • Соляник Л.Г Україна інноваційна: фінансові важелі перетворень в контексті загальносвітових тенденцій /Л.Г.Соляник // Экономика в условиях глобализации: проблемы, тенденции, перспективы // Economy in conditiins of globalization: problеms, trend, perspectives : зб. матеріалів IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. ( Дніпро, 10 – 12 груд. 2018 р.) / відп. ред.В.М. Шаповал, В.Я. Швець, Б. Шлюсарчик; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т. – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 239 с.
 • Соляник Л.Г. Фінансові аспекти інноваційної активності в Україні /Л.Г. Соляник, Д.Р. Савчук // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права : збірник тез доповідей міжнар. наук.-прак. конф. (Полтава, 11 травня 2019р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – С. 19 -20.
 • Соляник Л.Г. Інституціоналізація фінансового механізму підтримки інноваційного розвитку України / Л.Г. Соляник., М. В. Колесник //Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: матеріали V міжнар. наук.- прак. конф. (Львів, 23 - 25 травня 2019 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - С. 425 - 427.
 • Соляник Л.Г. Підвищення ролі венчурного капіталу у фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності в Україні / Л.Г. Соляник., А.Р. Чепишко // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права : збірник тез доповідей міжнар. наук.-прак. конф. (Полтава, 11 травня 2019р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – С.25 -27.
 • Соляник Л.Г. Напрями стабілізації валютного ринку України /Л.Г.Соляник, М.О. Гудим // Trends of modern science – 2019: materials of the XV international scientific and practical conference (May 30 - June 7, 2019) -Sheffield, Science and education LTD -92 p. Volume 7, - P. 39- 42.
 • Solyanik_L.G. Ways to strengthen the research and innovation potential of Ukraine / L.G Solyanik_.,_ Y.M. Bozhok_ //Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety -2019: materiály XV mezinárodní vĕdecko - praktická konference (Praha, 22 - 30 května 2019 r.) – Praha, Publishing House «Education and Science», 2019. -88 s. Volume 14, - Р. 80 – 82.
 • Соляник Л.Г. Удосконалення кредитно – фінансового механізму підтримки малого підприємництва / Л.Г. Соляник, К.І. Кухар // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права : збірник тез доповідей міжнар. наук.-прак. конф. (Полтава, 11 травня 2019р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 2. – С. 40 -41.
 • Соляник Л.Г. Вплив інтеграційних процесів на економічний розвиток України /Л.Г. Соляник., О. Остапенко // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права : збірник тез доповідей міжнар. наук.-прак. конф. (Полтава, 23 січня 2020р.): – Полтава: ЦФЕНД, 2020. – Ч. 2. – С.21 -23
 • Соляник Л.Г. Стан та тенденції розвитку фондового ринку України /Л.Г. Соляник.,. А.Г. Манукян // Naukowa przestrzeń Europy – 2019: materialły XV międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Poland, Przemyśl, 07 - 15 stycznia 2020 r.) – Przemyśl, Nauka i studia, 2020. -112 s. Volume 7, - P. 67 -70.
 • Соляник Л. Г. Управління рентабельністю сільськогосподарських підприємстві /Л.Г. Соляник, М. О. Гудим//Динамика современной науки - 2020: Матеріали XVI міжнар. наук.-прак. конф (Болгария, Софія, 15 - 22 май 2020 г..) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2020. Том 5,–С. 28-31.
 • Соляник Л.Г. Стан та тенденції розвитку кредитної політики України / Л.Г. Соляник, Т.Е. Коваленко //Динамика современной науки - 2020: Матеріали XVI міжнар. наук.-прак. конф (Болгария, Софія, 15 - 22 март, 2020 г..) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2020. Том 3,–С. 61-64.
 • Solianyk L. INVESTMENTS AS A KEY TOOL OF INTERNATIONAL CAPITAL MOVEMENT FOR UKRAINE’S ECONOMY DEVELOPMENT // Shaping the future: politics & economics: Proceedings of the international conference, march 2020 / edited by M.S. Pashkevych, V.O. Pashkov, А.О. Perfilieva. Dnipro: Dnipro University of Technology, 97 p. - P.87-91.
 • Solianyk L.. MODERN FINTECH INNOVATIONS IN FINANCING SMALL AND MEDIUM BUSINESS / Solianyk L., M.P Tiahonova // Економіка, фінанси, облік і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 грудня 2020 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. 71 – С.53 – 55.

  Навчально-методичні посібники / посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій :

 • Соляник Л.Г. Діагностика фінансової кризи на підприємстві. Розробка плану антикризових (санаційних) заходів. Вихідні дані і методичні рекомендації до виконання індивідуального розрахункового завдання з дисципліни «Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств» для студентів спеціальності 8.03050801 Фінанси та кредит за магістерськими програмами «Управління фінансами фінансово-кредитних установ», «Управління фінансами у сфері бізнесу», «Управління державними фінансами» / Л.Г.Соляник. М-во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т - Дніпро : НГУ, 2013. - 36 с.
 • Соляник Л.Г. Економічний аналіз. Вихідні дані і методичні рекомендації з виконання індивідуальних розрахункових завдання для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за всіма напрямами підготовки / Л.Г.Соляник. М-во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т - Дніпро : НГУ, 2013. - 25 с.
 • Соляник Л.Г. Економічний аналіз. Методичні рекомендації до практичних занять студентів відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» / / Л.Г.Соляник. М-во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т - Дніпро: НГУ, 2013.- 57
 • Соляник Л.Г. Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за всіма напрямами підготовки / Л.Г.Соляник. М-во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т - Дніпро : НГУ, 2013. - – 32 с.
 • Соляник Л.Г. Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів спеціальності 8.030501 Фінанси та кредит за магістерськими програмами «Управління фінансами фінансово-кредитних установ», «Управління фінансами у сфері бізнесу», «Управління державними фінансами/ Л.Г.Соляник. М-во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т - Дніпро : НГУ, 2013. - 127 с.
 • Соляник Л.Г. Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів спеціальності 8.030508 "Фінанси та кредит» магістерських програм «Управління фінансами фінансово-кредитних установ», «Управління фінансами у сфері бізнесу», «Управління державними фінансами» / Л.Г.Соляник. М-во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т - Дніпро : НГУ, 2013. - 121 с.
 • Соляник Л.Г. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Вихідні дані та методичні рекомендації до виконання індивідуального розрахункового завдання для студентів спеціальності 7.03050801 Фінанси та кредит спеціалізованих програм «Фінанси фінансово-кредитних установ», «Державні фінанси», «Фінанси підприємств» / Л.Г.Соляник. М-во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т - Дніпро : НГУ, 2013. - – 34 с.
 • Соляник Л.Г. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.030508 "Фінанси та кредит» спеціалізованих програм «Фінанси фінансово-кредитних установ», «Фінанси підприємств», «Державні фінанси» / Л.Г. Соляник, І.М. Лісовенкова -во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т - Дніпро : НГУ, 2013. -120 с.
 • Соляник Л.Г. Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації до практичних занять (для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "Управління та адміністрування" спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування) / Л.Г. Соляник; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпро: НГУ, 2017. - 68 С.
 • Л.Г.Соляник. Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств. Методичні рекомендації до практичних занять (для студентів освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань "Управління та адміністрування" спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування) /Л.Г. Соляник; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпро: НГУ, 2017. – 86 С.
 • Соляник Л.Г. Фінансова статистика. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з практичних занять (для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "Управління та адміністрування" спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування) / Л.Г.Соляник; М-во освіти і науки України, Нац.техніч. ун-т НТУ «Дніпровська політехніка». – Електрон. текст. дані.- Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. - 58 С. Режим доступу: http://eaf.nmu.org.ua/ua/Students/metod_zab_1.php (дата звернення:25.06.2018). – Назва з екрана.
 • Соляник Л.Г. Фінансова статистика. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з дисципліни (для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "Управління та адміністрування" спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування) / Л.Г.Соляник; М-во освіти і науки України, Нац.техніч. ун-т НТУ «Дніпровська політехніка». – Електрон. текст. дані.- Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. - 65 С. Режим доступу: http://eaf.nmu.org.ua/ua/Students/metod_zab_1.php (дата звернення:25.06.2018). – Назва з екрана.
 • Наукова та навчально-методична праця зі студентами:

 • Антонов В.М. Імплементація зарубіжного досвіду розвитку кредитних інструментів до умов України // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 18-20 квітня 2018 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С. 5-6.
 • Ахмедова З.З. Оцінка кредитоспроможності позичальника як основний чинник зниження кредитного ризику банку / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 18-20 квітня 2018 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018.. – С. 9-10.
 • Єлисеєнко Д.І. Основи напрями оптимізації джерел фінансування реального сектору економіки // Фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств будівельної галузі України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 18-20 квітня 2018 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018.. – С.73-74.
 • Штоколова В.В. Сучасний стан та тенденції формування капіталу в підприємствах торгівлі // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 18-20 квітня 2018 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С.137-138.
 • Коломоєць О.Г. Проблеми і шляхи підвищення прибутку підприємств на інноваційній основі / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро,18-20 квітня 2018 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С.87-88.
 • Муха Ю.І. Проблеми і шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро,18- 20 квітня 2018 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018– С.107-108.
 • Білан О.С. Прибуток як інструмент фінансового забезпечення інноваційного розвитку України /Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро,18- 20 квітня 2018 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018 – С. 67-68.
 • Ахмедова З.З. Сучасний стан і тенденції розвитку банківського кредитування реального сектору економіки // Наукова весна/ Матеріали 9 всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 20 квітня 2018 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. Том 14. – С. 9-111.
 • Двоянова А.О. Чинники заборгованості України та заходи щодо її подолання / А. О. Двоянова // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2019 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. . – С. 86-88.
 • Венедиктова І. Д. Державний борг України як загроза національній економіці / І. Д. Венедиктова// Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2019 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. . – С. 85-59.
 • Ахмедова З. З. Банківське кредитування як чинник розвитку реальної економіки / З. З. Ахмедова // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2019 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. . – С. 31-32.
 • Ільченко Б. Ю. Проблеми та перспективи зміцнення фінансового стану суб’єктів малого та середнього бізнесу /Б. Ю. Ільченко // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2019 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. . – С. 58-59.
 • Сорокіна І. Р. Формування інвестиційних ресурсів України в процесі глобалізації /Сорокіна І. Р. // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2019 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. . – С. 21-22.
 • Попова В. О. Фінансове забезпечення зростання капіталу вітчизняних підприємств в умовах глобалізації /В. О. Попова // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2019 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. . – С. 17-18.
 • Тягунова М.П Підвищення ефективності амортизаційної політики підприємства / М. П. Тягунова // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2019 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. . – С. 81-82.
 • Остапенко А. О. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції / А. О. Остапенко // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2019 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. . – С. 15-16.
 • Штоколова В. В. Проблеми фінансування інноваційного розвитку України та шляхи їх вирішення / В. В. Штоколова // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2019 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. . – С. 26-27.
 • Тітова А. С. Шляхи підвищення рівня життя населення в Україні / А. С. Тітова // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2019 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. . – С. 79-81
 • Двоянова А.О. Стан та напрями підвищення ефективності використання капіталу вітчизняними підприємствами / А. О. Двоянова // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.- прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2020 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. . – С. 89-81
 • Заруба В.О. Фінансова стійкість як якісна характеристика функціонування підприємства Державний борг України як загроза національній економіці / В.О. Заруба // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2020 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. . – С.
 • Марченко А.І.. Оцінка кредитоспроможності позичальника як ключовий чинник зниження кредитного ризику комерційного банку / Марченко А.І.// Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2020 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. . – С.
 • Гудим М.О. Механізм забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств /М. О. Гудим // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2020 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. . – С.
 • Остапенко А. О. Вплив євроінтеграційних процесів на економічний розвиток України / А. О. Остапенко // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2019 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. . – С.
 • Тітова А. С. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства / А. С. Тітова // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації: матеріали студентської наук.-прак. Інтернет-конф. (Дніпро, 17-19 квітня 2020 р.) – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. . – С.
 • Соляник Л. Г. Стан, Основні тенденції та напрями ефективного використання оборотного капіталу промислових підприємств України./Л.Г. Соляник, Я. Кібкало // Динамика современной науки - 2016: Матеріали ХII міжнар. наук.-прак. конф (Болгария, Софія, 17-25 июля, 2016 р.) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016. Том1,–С. 9-12.
 • Соляник Л. Г, Шпиганович Є. Фінансові ризики на шляху економічного розвитку реального сектору в Україні ./Л.Г. Соляник, Є. Шпиганович // Динамика современной науки - 2016: Матеріали ХII міжнар. наук.-прак. конф (Болгария, Софія, 17-25 июля, 2016 р.) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016. Том1,–С. 6-8.
 • Соляник Л. Г, Панченко А.О. Напрями ефективного використання капіталу на підприємствах машинобудівельної галузі України. ./Л.Г. Соляник, // Динамика современной науки - 2016: Матеріали ХII міжнар. наук.-прак. конф (Болгария, Софія, 17-25 июля, 2016 р.) – Софія, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016. Том 1,–С. 27-29.
 • Соляник Л. Г. Стан, проблеми ефективного управління оборотним капіталом промислових підприємств як фінансовий важіль забезпечення їх інноваційного розвитку /Л.Г Соляник, Я. Кібкало //Aktuбlnн vymoženosti vĕdy – 2017: Materiбly XIII Mezinбrodnн vĕdecko - praktickб konference (Praha, 22 - 30 června 2017г.) Publishing House «Education and Science». Volume 4. – С. 59- 62.
 • Соляник Л.Г, Логвинець.А. Фінансові важелі залучення інвестиційних ресурсів вітчизняними підприємствами./Л.Г. Соляник, А. Логвинець //Aktuбlnн vymoženosti vĕdy – 2017: Materiбly XIII Mezinбrodnн vĕdecko - praktickб konference (Praha, 22 - 30 června 2017г.) Publishing House «Education and Science». Volume 4. – С.11-13.
 • Соляник Л.Г Удосконалення фінансового забезпечення наукової та інноваційної сфери України / Л.Г Соляник,.А. Целуйко // Modern european science – 2017. Materials of the XIII International scientific and practical conference. (England, June 30 - July 7 , 2017) Sheffield. Science and education LTD -68 p. Volume 4. – С. 21-25.
 • Соляник Л.Г, Явтушенко А. Удосконалення механізму бюджетного фінансування в Україні // Современная европейская наука. Матеріали ХIII міжнар. наук.-прак. конф (Великобритания, 30 июня – 07 июля, 2017 р.)
 • Соляник Л.Г, Лапаухова Вдосконалення державного регулювання інноваційно інвестиційних процесів в Україні //Modern european science – 2017. Materials of the XIII International scientific and practical conference. (England, June 30 - July 7 , 2017) Sheffield. Science and education LTD -68 p. Volume 4. – С 39-41.
 • Соляник Л.Г, Полтавець. Г. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України за умов глобалізації інвестиційних процесів//Динамика научных исследований. Матеріали ХIII міжнар. наук.-прак. конф (Польша, -07 июля – 15 июля, 2017 р.)
 • Навчально-методичні матеріали за лекційними модулями:

  На головну

  © 2006-2021 Інформація про сайт