Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
фото Соляник

Соляник Людмила Григорівна 

SolyanykL@nmu.org.ua 

Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейт
Посада: професор 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Наукове звання: доцент
Викладає дисципліни: Економічний аналіз 
Управління фінансовою санацією та банкрутством 
Фінансову статистику 
Теорію єкономічного аналізу  
  

ЗакінчилаДніпропетровський державний університет у 1976 р., Київський інститут народного господарства Д.С.Коротченко у 1986 р. Базова спеціальність гірничий інженер-економіст, економіст.
Кандидат економічних наук, 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» за темою: «Управління оборотними активами та джерелами їх фінансування на промисловому підприємстві»,  

   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2015 рр.:

  1. Lyudmyla Solianyk Financing  the investment Projects in Regions in globalization monograph “United Europe: new challenges” – Dnipropetrovsk , 2010
  2. Соляник Л.Г. Оцінка фінансової складової конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі. Економічний вісник НГУ.№2 –Дніпропетровськ,  РВК НГУ, 2011. С.84 -91.
  3. Соляник Л.Г. Теоретико-методичні підходи до організації фінансів банківських установ/ Економічний вісник НГУ/ Дніпропетровськ: РВК НГУ, - 2010 №1. С.46 -54
  4. Соляник Л.Г. Удосконалення стратегії фінансування регіонального розвитку інноваційної діяльності в УкраїніМатеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», том 1 – Дніпропетровськ: ДНВЗ «НГУ», 2-4 червня 2011р, ст. 250-251 
  5. Lyudmyla Solianyk. Growth of regional competitiveness on the innovation basis (in Terms of Prydniprovya Region) monograph “United Europe: new challenges” – Dnipropetrovsk 2011
  6. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с. 
  7. Соляник Л.Г. Оборотні  активи  машинобудівних  підприємств:  процеси відтворення й оптимізації структури[Електронний ресурс]: монографія / Л.Г. Соляник, Ю.В. Дубєй; за ред. Л.Г. Соляник; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Д. : НГУ, 2015. – 391 с.– Режим  доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 17.05.2014). – Назва з екрана.

Наукова та навчально-методична праця з студентами за 2015 рр.:

На головну

© 2006-2022 Інформація про сайт