Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
shtefan.jpg

Штефан Наталія Миколаївна 


Рейтинг ГуглАкадемия Рейтинг РесерчГейт
Штефан.png
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук 
Наукове звання: доцент по кафедрі економічного аналізу і фінансів
Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Інвестування
 • Фінанси підприємств
  • Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Інвестиційний менеджмент
 • Фінансовий контролінг
Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Управління витратами
 • Фінансове планування
 • Оцінка бізнесу та підприємства
 •   ORCID 0000-0003-4779-2618
     Закінчила Дніпропетровський гірничий інститут ім.Артема у 1981 р. Базова спеціальність інженер-економіст. Кандидат техні чних наук, 08.00.28 - Організація виробництва (промисловість), за темою «Управління технічним розвитком марганцеворудних шахт України», 1997р. МВА МІМ, м.Київ «Оцінка вартості бізнесу»
  Підвищення кваліфікації: 1. АТ АБ "РАДАБАНК"; від 18.05.2020р.(6 кредитів ЄКТС).

     
  На головну
  © 2006-2022 Інформація про сайт