Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Єрмошкіна

Ермошкіна Олена В'ячеславовна 


Рейтинг ГуглАкадемия Рейтинг РесерчГейт сертификат
Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Наукове звання: професор 
Викладає дисципліни (обов’язкові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Фінансовий менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Історія фінансової науки, грошей та кредиту
 • Етика фінансів
 • Банківські операції
 • Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Проєктне фінансування
 • Мистецтво презентації інвестиційних проектів
 • Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Фінансова психологія
 • Фінансове планування фінансово-кредитних установ
ORCID 0000-0002-4013-3575  

Закінчила Національну гірничу академію України у 1998 році. Базова спеціальність: економіка підприємства за спеціалізацією «Фінанси і кредит».
Доктор економічних наук, 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»,  на тему «Система управління фінансовими потоками промислових підприємств»  
Підвищення кваліфікації: 1. Вища банківська школа у Вроцлаві. Сертифікат учасника Програма Еразмус+ «Academic Staff Mobility» (13-17 жовтня 2017 року).
2. Національна металургійна академія України. Довідка про підсумки науково-педагогічного стажування. Підвищення кваліфікації на кафедрі фінансів (з 01.03.18 по 01.05.18).
3. Вища банківська школа у Вроцлаві. Сертифікат учасника. Програма Еразмус+ «4th International Staff Week» (14-18 травня 2018 року).
4. Інститут вищої освіти НАПН України, НТУ «Дніпровська політехніка». Тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (березень-квітень, 2019).
5. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Східноукраїнська асоціація арт-терапії. Сертифікат учасника. «Арт-терапія в роботі фінансовими запитами клієнтів» (березень, 2019 р.). 30 годин (1 кредит ЄКТС)
6. Центрально Європейська Академія навчань та Сертифікації, сертифікат учасника. Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі, вересень, 2020, 30 годин (1 кредит ЄКТС).
7. AdvanceHE, British Council, Інститут вищої освіти НАПН України. Сертифікат учасника. Introduction to Online Teaching Excellence(травень-червень, 2020), 60 годин (2 ECTS).
8. Teaching Update: студії сучасного викладача, Сертифікат, «Інтерактивні методи у викладанні», Лютий 2020, 15 годин (0,5 кредита ЄКТС)
9. Бердянський державний педагогічний університет, Сертифікат, «Педагогічна майстерність викладача вищої школи», листопад 2020, 30 годин (1 кредит ЄКТС).
10. Бердянський державний педагогічний університет, Сертифікат, «Інноваційні методики викладання та навчання у вищій школі», листопад 2020, 30 годин (1 кредит ЄКТС).
11. The Black Sea Trust for Regional Cooperation, NGO Development and Initiative, Міжнародний проєкт «Онлайн освіта як інструмент розвитку громади», Сертифікат учасника, «Цифрові інструменти та методи фасилітації в роботі з молоддю», лютий 2021 р., 30 годин (1 кредит ЄКТС).
12. Академія управління ризиками, НТУ «Дніпровська політехніка», «Розробка та впровадження інтегрованих систем управління на основі керування ризиками відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 39001, ISO 45001», березень 2021 р. 30 годин (1 кредит ЄКТС)
13. Шведський інститут, Швеція; Університет Лінчепінгу, Швеція; НТУ Дніпровська політехніка, Україна; Тартуський університет, Естонія «Круглий стіл «Цифровізація в університеті», проєкт НТУ «Дніпровська політехніка» - «EMDIAC: Підтримка діджиталізації в університеті: міжнародне співробітництво для нарощування потенціалу та інновацій» 07.06.2022 № 2022-06-69-LiU from 7/06/2022 (0,2 кредити ЄКТС).
14. ТОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат учасника. «Цифрові інструменти Google для освіти. Базовий рівень», 25.07.22-07.08.2022. 30 годин (1 кредит ЄКТС)
15. ТОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат учасника. «Цифрові інструменти Google для освіти. Середній рівень», 08.08.22-14.08.2022. 15 годин (0,5 кредити ЄКТС)
16. ТОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат учасника. «Цифрові інструменти Google для освіти. Поглиблений рівень», 15.08.22-21.08.2022. 15 годин (0,5 кредити ЄКТС)
Міжнародні освітні / наукові проєкти: 1. Програма Erasmus + «Academic Staff Mobility» Вища банківська школа у Вроцлаві. (13-17 жовтня 2017 року).
2. Програма Erasmus + «4th International Staff Week» Вища банківська школа у Вроцлаві. (14-18 травня 2018 року).
3. Teaching Excellence Program in Ukraine, AdvanceHE, British Council, Інститут вищої освіти НАПН України. 06/2020 – 02/2021
4. The Black Sea Trust for Regional Cooperation, NGO Development and Initiative, Міжнародний проєкт «Онлайн освіта як інструмент розвитку громади», Сертифікат учасника, «Цифрові інструменти та методи фасилітації в роботі з молоддю», лютий 2021 р., 30 годин (1 кредит ЄКТС).
5. «EMDIAC: Підтримка діджиталізації в університеті: міжнародне співробітництво для нарощування потенціалу та інновацій» (Шведський інститут, Швеція; Університет Лінчепінгу, Швеція; НТУ Дніпровська політехніка, Україна; Тартуський університет, Естонія). «Круглий стіл «Цифровізація в університеті», проєкт НТУ «Дніпровська політехніка» - 07.06.2022 № 2022-06-69-LiU from 7/06/2022 (0,2 кредити ЄКТС).
6. Erasmus+ KA107 International Credit Mobility Project, Cankiri Karatekin University (Turkey), НТУ «Дніпровська політехніка», 11/2020-06/2021
7. «Women4Women: Business Project Creator», US Ambassy in Kyiv, НТУ «Дніпровська політехніка» (академічний координатор, тренер), 11/2020-06/2021
8. «Матусі бізнесі: розширення економічних можливостей для жінок як протидія наслідкам пандемії Covid-19» Уряд Швеції, Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку», НТУ «Дніпровська політехніка» (тренер, коуч), 01/2021-07/2021
Нагороджена
Ермошкина_000001.png
Професійна мобільність

Certificate British council_Ермошкина.png Teaching update_Сертификат Ермошкина.png Свидет_Арт_терапія з фін запитами клієнтів Київ_2019.jpg Серт_Арт_терапія з фін запитами клієнтів Київ2019.png WSB_CONFIRMATION_Ермошкина.jpg
Економ_експрес_Ермошкина.png SAP AG 2013 Certificate_Yermoshkina.jpg Сертификат_Ермошкина_2019.jpg сертификат_Ермошкина_вебинар_2020.jpg thumbnail_IMG_20201207_142321.jpg
IMG_20200914_165038.jpg thumbnail_FB_IMG_1607343925167.jpg thumbnail_IMG_20201207_142359.jpg Сертиф_000001.png page_19_05_21.png
 Trainer_Certificate_Yermoshkina_TUW_2021.png          

   

На головну


© 2006-2022 Інформація про сайт