Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Єрмошкіна

Ермошкіна Олена В'ячеславовна 


Рейтинг ГуглАкадемия Рейтинг РесерчГейт сертификат
Посада: завідувач кафедри 
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Наукове звання: професор 
Викладає дисципліни:
 • Історія фінансової науки, грошей та кредиту
 • Етика фінансів
 • Фінансове планування фінансово-кредитних установ
 • Банківські операції
 • Економіко-математичні методи управління фінансами
 • Фінансовий менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • Методи ефективної презентації інвестиційних проектів
 • ORCID 0000-0002-4013-3575  

  Закінчила Національну гірничу академію України у 1998 році. Базова спеціальність: економіка підприємства за спеціалізацією «Фінанси і кредит».
  Доктор економічних наук, 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»,  на тему «Система управління фінансовими потоками промислових підприємств»  
  Нагороджена
  Ермошкина_000001.png
  Професійна мобільність

  Certificate British council_Ермошкина.png Teaching update_Сертификат Ермошкина.png Свидет_Арт_терапія з фін запитами клієнтів Київ_2019.jpg Серт_Арт_терапія з фін запитами клієнтів Київ2019.png WSB_CONFIRMATION_Ермошкина.jpg
  Економ_експрес_Ермошкина.png SAP AG 2013 Certificate_Yermoshkina.jpg Сертификат_Ермошкина_2019.jpg сертификат_Ермошкина_вебинар_2020.jpg thumbnail_IMG_20201207_142321.jpg
  IMG_20200914_165038.jpg thumbnail_FB_IMG_1607343925167.jpg thumbnail_IMG_20201207_142359.jpg Сертиф_000001.png page_19_05_21.png
   Trainer_Certificate_Yermoshkina_TUW_2021.png          

     Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць:

 • Yermoshkina O.V. Reinvestment activity of industrial enterprises – stimulators and motivators: case of Ukraine // [кол. моногр.] Єдина Європа: нові виклики = United Europe: new challenges. ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Вища Банківська Школа, м. Вроцлав; наук. ред.. О.І. Амоша. / O.V. Yermoshkina. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 285 с. – С. 137-145.
 • Yermoshkina O.V. Managing the financial flows: globalization aspect // [кол. моногр.] Єдина Європа: перспективи розвитку = United Europe: prospects of development. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. — Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. — 254 с. – С. 35-42.
 • Єрмошкіна О.В. Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи [монографія]. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009.
 • Єрмошкіна О.В. Фінансові аспекти екологічної безпеки регіонів у контексті інституціональної трансформації. Економічний вісник Національного гірничого університету, 2011. - № 1. – С. 64-75.
 • Єрмошкіна О.В. Екологічна безпека регіону: фінансово-інноваційний аспект. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах  викликів глобалізації: зб.  наук.  праць: у 3 т. / НАН України, Ін-т  економіки пром-сті; редкол.: Булєєв  І.П. (відп. ред.) та ін.– Т. 3. – Донецьк,  2011 - С. 244-251.  
 • Єрмошкіна О.В., Горяча О.І.  ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА/ Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2012. – С. 32 – 42.
 • Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
 • Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у2-х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т. 2. – 408 с. (С. 89-97)

  Матеріали Практичного семінару «Як підготувати економічні курси для викладання англійською мовою» на базі матеріалів #BritishCouncil в рамках проекту English for Universities від 23 грудня 2015 р.: 

  На головну


  © 2006-2022 Інформація про сайт