Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Єрмошкіна

Yermoshkina Olena Vyacheslavivna  

YermoshkinaO@nmu.org.ua

Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейт

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Наукове звання: професор 
Викладає дисципліни: Фінансовий менеджмент 
Банківські операції 
Стратегічне управління 
Управління фінансовими активами
  

Закінчила Національну гірничу академію України у 1998 році. Базова спеціальність: економіка підприємства за спеціалізацією «Фінанси і кредит».
Доктор економічних наук, 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»,  на тему «Система управління фінансовими потоками промислових підприємств»  

   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2014 рр.:

 1. Yermoshkina O.V. Reinvestment activity of industrial enterprises – stimulators and motivators: case of Ukraine // [кол. моногр.] Єдина Європа: нові виклики = United Europe: new challenges. ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Вища Банківська Школа, м. Вроцлав; наук. ред.. О.І. Амоша. / O.V. Yermoshkina. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 285 с. – С. 137-145.
 2. Yermoshkina O.V. Managing the financial flows: globalization aspect // [кол. моногр.] Єдина Європа: перспективи розвитку = United Europe: prospects of development. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. — Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. — 254 с. – С. 35-42.
 3. Єрмошкіна О.В. Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи [монографія]. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009.
 4. Єрмошкіна О.В. Фінансові аспекти екологічної безпеки регіонів у контексті інституціональної трансформації. Економічний вісник Національного гірничого університету, 2011. - № 1. – С. 64-75.
 5. Єрмошкіна О.В. Екологічна безпека регіону: фінансово-інноваційний аспект. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах  викликів глобалізації: зб.  наук.  праць: у 3 т. / НАН України, Ін-т  економіки пром-сті; редкол.: Булєєв  І.П. (відп. ред.) та ін.– Т. 3. – Донецьк,  2011 - С. 244-251.  
 6. Єрмошкіна О.В., Горяча О.І.  ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА/ Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2012. – С. 32 – 42.
 7. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
 8. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у2-х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т. 2. – 408 с. (С. 89-97)

Наукова та навчально-методична праця з студентами за 2010-2014 рр.:

 1. Єрмошкіна О.В., Алєксєєнко Т. В., Федоренко О.Д. ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

  ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП В УКРАЇНІ / Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2010. – С. 51 – 59.

      Навчально-методичні матеріали за лекційними модулями:

Презентаційний матеріал до модуля:

Тема 1. Сутність банківських операцій та їх законодавче регулювання;
Тема 2. Розрахунково-касове обслуговування;
Тема 3. Безготівкові розрахунки;
Тема 4. Кредитні операції банків;
Тема 5. Операції на міжбанківському ринку;
Тема 6. Депозитні операції банку;
Тема 7. Операції банку на ринку цінних паперів;
Тема 8. Нетрадиційні банківські послуги.

На головну

© 2006-2022 Інформація про сайт