Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Для проекта.jpg

Горяча Олена Іванівна 

Рейтинг ГуглАкадемия Рейтинг РесерчГейт
Посада: ст.викладач 
Викладає практичні заняття з дисциплін (обов’язкові освітні компоненти): Другий (магістерський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Фінансовий менеджмент
  • Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Історія фінансової науки, грошей та кредиту
  • Етика фінансів
  • Фінансова психологія
  • Банківські операції
  • Банківська система
  • Розроблені вибіркові дисципліни (вибіркові освітні компоненти): Перший (бакалаврський) освітній рівень ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Особисті фінанси
  • Персональні фінанси
  • Економічна та фінансова політика Євросоюзу
  • Фінансові системи Євросоюзу
  • Міжнародні фінансові відносини

   • ORCID 0000-0002-2594-0125    

    ЗакінчилаНаціональну гірничу академію України у 1998 р. Базова спеціальність: економіка підприємства за спеціалізацією «Фінанси і кредит».
  
Підвищення кваліфікації 1. Вища банківська школа у Вроцлаві. Сертифікат учасника Програма Еразмус+ «Academic Staff Mobility» (13-17 жовтня 2017 року).
2. Вища банківська школа у Вроцлаві. Сертифікат учасника. Програма Еразмус+ «4th International Staff Week» (14-18 травня 2018 року).
3. Департамент приватного бізнесу АТ «АБ «РАДАБАНК», підвищення кваліфікації (стажування) (14.06.21 р. - 14.07.2021 р.), 120 годин (4 кредити ЄКТС)
4. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, курс "Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів", 60 годин (2 кредити ЄКТС)
5. Шведський інститут, Швеція; Університет Лінчепінгу, Швеція; НТУ Дніпровська політехніка, Україна; Тартуський університет, Естонія «Круглий стіл «Цифровізація в університеті», проєкт НТУ «Дніпровська політехніка» - «EMDIAC: Підтримка діджиталізації в університеті: міжнародне співробітництво для нарощування потенціалу та інновацій» 07.06.2022 № 2022-06-16-LiU from 7/06/2022 (0,2 кредити ЄКТС).
6. Центр професійного розвитку персоналу НТУ "Дніпровська політехніка" - тренінг "Відеоконтент: створюй-редагуй-розміщуй" , 27-29.06.2022, № ЗКЦПР02070743-006-004, 30 годин (1 кредит ЄКТС)
Міжнародні освітні / наукові проєкти: 1. Програма Erasmus + «Academic Staff Mobility» Вища банківська школа у Вроцлаві. (13-17 жовтня 2017 року).
2. Програма Erasmus + «4th International Staff Week» Вища банківська школа у Вроцлаві. (14-18 травня 2018 року).
3. «Women4Women: Business Project Creator», US Ambassy in Kyiv, НТУ «Дніпровська політехніка» (ментор), 11/2020-06/2021
4. «EMDIAC: Підтримка діджиталізації в університеті: міжнародне співробітництво для нарощування потенціалу та інновацій» (Шведський інститут, Швеція; Університет Лінчепінгу, Швеція; НТУ Дніпровська політехніка, Україна; Тартуський університет, Естонія). «Круглий стіл «Цифровізація в університеті», проєкт НТУ «Дніпровська політехніка» - 07.06.2022 № 2022-06-16-LiU from 7/06/2022 (0,2 кредити ЄКТС).
Професійна мобільність 

Headliner_20210256_Горяча.png Сертиф_Горяча_2021.jpg Prometheus_Горяча_27-08-21.png

   

На головну

© 2006-2022 Інформація про сайт