Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
преподаватель Горячая

Горяча Олена Іванівна 

GoryachaO@nmu.org.ua

Посада: асистент 
Проводить практичні заняття з дисциплін: Фінансовий менеджмент  
Банківські операції 
Податковий менедмент
Менеджмент у банку 
  

ЗакінчилаДніпропетровську гірничу академію у 1998 р. Базова спеціальність "економіка підприємства", спеціалізація-"Фінанси"
  

   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2013 рр.:

  1. Горяча О.І. Динамічне управління ресурсним потенціалом промислового підприємства / Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2012. - № 1. – С. 32-42
  2. ГорячаО.І. Управління ресурсним потенціалом підприємства: принципи, цілі, завдання / Економічнийвісник Національного гірничого університету. – 2010. - № 4. – С. 62-68
  3. Горяча О.І. Механізм управління ресурсним потенціалом промислового підприємства: принципи, цілі, задачі / Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2010. - № 1. – С. 62- 68
  4. Горяча О.І. Дослідження ресурсного потенціалу промислового підприємства: методологічі особливості / Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2010. - № 2. – С. 33-42
  5. Горяча О.І. Фінансове забезпечення процесу управління ресурсним потенціалом підприємства: інноваційний аспект/ Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матер. міжнар. наук.-пр. конф. (2-4 червн., 2011). – Т.1. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – С. 207-208.
  6. Горяча О.І. Управління розвитком ресурсного потенціалу промислового підприємства: інноваційний підхід/ Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матер. міжнар. наук.-пр. конф. (21 травн. - 2 червн., 2012). – Т.1. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. – С. 109-110.
  7. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.

Наукова та навчально-методична праця з студентами за 2010 - 2013 рр.:

На головну

© 2006-2022 Інформація про сайт