Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
преподаватель доцент Крылова Е.В.

Крилова Олена Валер'янівна 

krylova.o.v@nmu.one

Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейт 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Наукове звання: доцент,доктор філософії (dPh) 
Викладає дисципліни: Грошово-кредитна система зарубіжних країн 
Банківська система 
Бюджетна система 
Державний фінансовий контроль 
Міжнародний банкінг та інші  
  

ЗакінчилаДніпропетровський гірничий інститут ім.Артема. Базова спеціальність "інженер-економіст".
Кандидат технічних наук «Підземна розробка корисних копалин»,  дисертація на тему: «Оптимальное развитие и размещение горнах предприятий на большом Токмакском месторождении марганцевих руд»  
НагородженаПодяка подяка_2

   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2019 рр.:

 1. Крилова О.В. Пошук шляхів модернізації основних фондів як засобу формування конкурентного потенціалу підприємства. Україна, м. Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2009 // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 травня 2009р.)
 2. Крилова О.В. Теоретичні основи організації  діяльності на промисловому підприємстві  «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку”. Мат. Х між нар. Наук.-практ. Конферен.: Дніпропетровськ, ІМА-пресс.
 3. Крилова О.В. Причини інфляції в Україні та пошук шляхів її подолання „Постигането на висшето образование. Зб.: Матеріали за IV междун. науч. практ. конф. София „Бял ГРАД-БГ” ООД
 4. Крилова О.В. Організація фінансів акціонерного товариства. г.София Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції  «Образование и наука на 21 ВЕК - 2009» Октябрь 2009
 5. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
 6. Крилова О.В. Особенности разработки инвестиционных проектов освоения месторождений полезных ископаемых «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави” Зб.: Матеріали наук.-практ. конф. Дн-ск. ДНУ 
 7. Крылова Е.,Харитонова Е.,Швыдько П. Йододефицит. Редкие земли. - М., 2013. №1, стр.96-99.
 8. Крилова Олена  Валер’янівна. Зовнішні та внутрішні ризики фінансово-кредитної стабільності в Україні / Крилова О. В. // Взаємодія банків та інших установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність : монографія / за заг. ред.. Л. І. Катан, Н. І. Демчук. – Дніпро : Пороги, 2018. – С. 114-121.
 9. Крилова О. В. Особливості грошово-кредитної політики національного банку України / О.В. Крилова / ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. –Київ:  № 23, 2018р., -С.23-27.
 10. Tymoshenko L. V., Krylova O. V. Institutional basis of financial support of small and medium entrepreneurship development in Ukraine / L. V. Tymoshenko., O. V. Krylova / Економічний вісник Національного гірничого університету №3. –Дніпро: 2018. С.79-88
 11. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 420 с.
 12. Крилова О.В. Грошові потоки в системі забезпечення платоспроможності підприємства/ О.В.Крилова / Економіка та держава. Науково-практичний журнал №7. –Київ: 2019. С.30-33

Наукова та навчально-методична праця з студентами:

На головну

© 2006-2019 Інформація про сайт