Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
преподаватель Семенихина Е.А.

Семеніхіна Олена Іванівна 

SemenikhinaO@nmu.org.ua  

Посада: ст.викладач 
Викладає дисципліни: Фінанси підприємств
Управління витратами
Фінансове планування

  

ЗакінчилаДніпропетровський гірничий інститут ім.Артема у 1970 р. Базова спеціальність інженер-економіст.


   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2013 рр.:

  1. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.

Наукова та навчально-методична праця з студентами за 2013 рр.:

  1. Семенихіна О.І., Бабанська О.М. Управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах економічної кризи. Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія: Тези Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 20-21 травня 2010 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2010. С.146-147
  2. Семенихіна О.І., Мамедова Л.М. Тенденції та розвиток сільського господарства в Україні.  Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія: Тези Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 20-21 травня 2010 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2010. С.49-50
  3. Tatiana Zaporozhets, Semenihina O.I. Competitiveness and trends of its increasing in the conditions of globalization of public manufacturing.  П’ятий  міжнародний форум студентів та молодих вчених «Розширюючи обрії»: Зб.тез. - Д.: Національний гірничий університет, квітень 22-23, 2010.
  4. Darya Vadolazkaya., Semenihina O.I. The incomes of local Budgets of Ukraine and reserves of their extension. П’ятий  міжнародний форум студентів та молодих вчених «Розширюючи обрії»: Зб.тез. - Д.: Національний гірничий університет, квітень 22-23, 2010. 

На головну

© 2006-2019 Інформація про сайт