Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
преподаватель доцент Цуркан

Цуркан Ірина Миколаївна

 tsurkan.i.m@nmu.one

Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейт 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Наукове звання: доцент 
Викладає дисципліни: Страховий менеджмент 
Соціальне страхування 
Актуарні розрахунки 
Страхування
Податковий менеджмент
  

ЗакінчилаЗапорізький державний університет, 1995, спец. „Облік і аудит”. Базова спеціальність інженер-економіст. Кандидат економічних наук, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), за темою «Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів»  

   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць:

  1. Цуркан І.М., Дереза В.М. Страховий захист промислових підприємств. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип.247, Т.VI. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2009. – с.1438-1447.
  2. Цуркан І.М. Страхування ризиків інноваційноїдіяльності. Економічний вісник Національного гірничого університету. -№4. –Дніпропетровськ: РВК НГУ. - 2010. - С. 54-61
  3. Цуркан І.М. Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів (Монографія). Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 164с.
  4. Цуркан І.М., Граждан О.В. Страхування. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з практичних занять (напрям підготовки 6.03508 «Фінанси і кредит». Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2010. – 46с.
  5. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
  6. Цуркан І.М., Герасимова І.Ю. Податковий механізм стимулювання інвестиційної діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу України / І.М.Цуркан, І.Ю.Герасимова // Держава та регіони. – 2014. - №2 (28). – С. 135-142.
  7. Цуркан І.М., Герасимова І.Ю. Впливглобалізаційних процесів на розвиток страхового ринку України / І.М.Цуркан, І.Ю.Герасимова// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. -2014.-№6 (81).-С.127-132
  8. Цуркан І.М. Особливості оподаткування фізичних осіб при довгостроковому страхуванні життя / І.М.Цуркан // Економічний простір: Збір.наук.праць. - №101. – Дніпропетровськ: ПДАБА,2015.- С.183-194
  9. Цуркан І.М. Фінансові потоки страхових компаній: сутність, підходи до визначення / І.М. Цуркан // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №115. – Дніпро: ПДАБА, 2016. – C. 137-150.

Наукова та навчально-методична праця з студентами:

На головну

© 2006-2019 Інформація про сайт