Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Methodical provision developed the lecturer


Безымянный1.jpg

Практичне видання з нормативної дисципліни «Страхування» напрямку підготовки 0501 Економіка і підприємництво денної та заочної форм навчання / Уклад.: І.М.Цуркан, О.В.Ромасько. – Дніпропетровськ : НГУ, 2005. – 59с. Безымянный2.jpg

Цуркан І.М. Страхування. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з практичних занять / І.М.Цуркан, О.В.Граждан. – Д.Національний гірничий університет, 2010. – 46с.
Безымянный3.jpg

Соляник Л.Г. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2007. – 199с.

Методичні матеріали
Загальні
 • ІНСТРУКЦІЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проходження науково – виробничої  і  науково – практичної ( переддипломної) практик для студентів освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050801 - фінанси і кредит". 
  Докладніше...
 • МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ до  виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 8.03050801 фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами). Докладніше...
За дисциплінами

 • МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Бюджетна політика та міжбюджетні відносини» для студентів освітньо-професійної програми підготовки  магістрів з фінансів та кредиту галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»  спеціальності 8.03050801 - фінанси і кредит (за спеціалізованою програмою «Управління державними фінансами»). Докладніше...
 • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Методологія наукових досліджень» освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.03050801 - фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами). Докладніше...
 • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Національні рахунки ” (за вільним вибором студента) освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 8.03050801 "Фінанси та кредит" магістерської програми  "Управління державними фінансами". Докладніше...
 • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Податковий менеджмент суб’єктів підприємництва” освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 8.03050801 - фінанси і кредит магістерська програма «Управління фінансами у сфері бізнесу». Докладніше...
 • ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Ринок фінансових послуг” освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050801 - фінанси і кредит (денна форма). Докладніше...
 • ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Управління ризиками фінансового ринку» освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 8.03050801 - фінанси і кредит (денна форма). Докладніше...
 • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (нормативної) “Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств” освітньо-професійної програми підготовки магістрів з фінансів галузі знань 0305 - Економіка і підприємництво напряму підготовки 8.03050801 - фінанси та кредит  (за всіма магістерськими  програмами). Докладніше...
 • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Фінансовий контролінг ” освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050801 "Фінанси та кредит" магістерських програм «Управління фінансами фінансово-кредитних установ», «Управління фінансами у сфері бізнесу», «Управління фінансами у сфері бізнесу». Докладніше....
 • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фінансовий менеджмент» (нормативна) денна форма навчання, освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму підготовки 8.03050801 - фінанси і кредит, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» (за всіма спеціалізованими магістерськими програмами). Докладніше...
 • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента «Фінансовий менеджмент фінансово-кредитних установ»освітньо-професійної програми підготовки магістрів з фінансів,галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050801 «фінанси і кредит» за магістерською програмою «Управління фінансами фінансово-кредитних установ». Докладніше... 

Методичні рекомендації до проведення практик, виконання дипломних робіт

 • МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Бюджетна політика та міжбюджетні відносини» для студентів освітньо-професійної програми підготовки  магістрів з фінансів та кредиту  галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050801 - фінанси і кредит (за спеціалізованою програмою «Управління державними фінансами»). Докладніше... 
 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  до виконання курсової роботи з  дисципліни «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» для студентів освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності  8.03050801 - фінанси і кредит  (за спеціалізованими магістерськими програмами). Докладніше...
 • РОБОЧІЙ ЗОШИТ для підготовки до практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни  “Фінансовий контролінг ” освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050801 "Фінанси та кредит" магістерських програм «Управління фінансами фінансово-кредитних установ», «Управління фінансами у сфері бізнесу», «Управління фінансами у сфері бізнесу». Докладніше...
 • ВИХІДНІ ДАННІ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи  з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для студентів освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 8.03050801 - фінанси і кредит (за спеціалізованими магістерськими програмами. Докладніше...
 • Фінансовий менеджмент: вихідні данні та методичні рекомендації до виконання розрахункових індивідуальних завдань для студентів освітньо-професійної програми підго товки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 8.03050801 - фінанси і кредит (за спеціалізованими магістерськими програмами), освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.03050801 - фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) - Автор: О.В. Єрмошкіна. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 47 с.Докладніше...
 • Методичні рекомендації до виконання Індивідуально-розрахункового завдання з дисципліни “Фінансовий контролінг” освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050801 - фінанси і кредит /Упорядн.: Лісовенкова І. М. Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет, 2012. – 32 с. Докладніше...
 • Управління  фінансовою  санацією  та  банкрутством  підприємств. Методичні рекомендації  до  організації  самостійної  роботи студентів  денної  форми  навчання. Освітньо-професійна програма  підготовки  магістрів  спеціальності  8.030501  Фінанси  та кредит  за  магістерськими  програмами «Управління  фінансами фінансово-кредитних установ»,«Управління  фінансами  у  сфері бізнесу»,«Управління  державними фінансами» / Л.Г. Соляник.– Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 127 с. Докладніше...
 • Управління  фінансовою  санацією  та  банкрутством  підприємств. Методичні рекомендації  до  організації  самостійної  роботи студентів  заочної  форми  навчання. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів спеціальності 8.030508 "Фінанси та кредит» магістерських програм «Управління фінансами фінансово-кредитних установ», «Управління  фінансами  у  сфері  бізнесу», «Управління  державними  фінансами» / Л.Г. Соляник. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 121 с. Докладніше...
 • Фінансова  санація  та  банкрутство  підприємств.  Методичні рекомендації  до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.030508 "Фінанси та кредит» спеціалізованих програм «Фінанси фінансово-кредитних установ», «Фінанси  підприємств», «Державні  фінанси» / Л.Г.  Соляник,  І.М. Лісовенкова– Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 120 с. Докладніше...
 • Фінансова  санація  та  банкрутство  підприємств.  Вихідні  дані  та методичні рекомендації  до  виконання  індивідуального розрахункового  завдання  для  студентів спеціальності 7.03050801 Фінанси  та  кредит  спеціалізованих  програм «Фінанси фінансово-кредитних  установ», «Державні  фінанси», «Фінанси  підприємств» / Л.Г. Соляник. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 34 с. Докладніше...
 • Діагностика  фінансової  кризи  на  підприємстві.  Розробка  плану антикризових (санаційних) заходів. Вихідні дані і методичні рекомендації до виконання індивідуального розрахункового завдання  з  дисципліни «Управління  фінансовою  санацією  та банкрутством підприємств» для студентів спеціальності 8.03050801 Фінанси та кредит  за магістерськими  програмами«Управління фінансами  фінансово-кредитних  установ», «Управління фінансами  у  сфері  бізнесу», «Управління  державними фінансами» / Л.Г. Соляник. – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 36 с. Докладніше...
Конспекти лекцій дисциплін розроблені викладачами кафедри

 • КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ  з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності  8.03050801 - фінанси і кредит. Скачати...
 • КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ  з дисципліни «Управління ризиками фінансового ринку» для студентів освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності  8.03050801 - фінанси і кредит  (за спеціалізованими магістерськими програмами). Скачати...
 • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів  денної форми навчання с дисципліни «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ТА БАНКРУТСТВОМ ПІДПРИЄМСТВ» освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 8.03050801 - фінанси і  кредит магістерських програм «Управління фінансами фінансово-кредитних установ», «Управління фінансами у сфері бізнесу», «Управління державними  фінансами». Скачати...

© 2006-2022 Інформація про сайт