Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Student Bachelor literature and methodological support

Методичка_ЦурканПрактичне видання з нормативної дисципліни «Страхування» напрямку підготовки 0501 Економіка і підприємництво денної та заочної форм навчання / Уклад.: І.М.Цуркан, О.В.Ромасько. – Дніпропетровськ : НГУ, 2005. – 59с. Методичка_Цуркан_1Цуркан І.М. Страхування. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з практичних занять / І.М.Цуркан, О.В.Граждан. – Д.Національний гірничий університет, 2010. – 46с.
Книга_СоляникСоляник Л.Г. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2007. – 199 с.Инвестув_2.pngІнвестування. Методичні рекомендації до практичних занять  для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво / Автор: Н.М.Штефан.–Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 24 с.
Инвестув_3.pngІнвестування. Методичні рекомендації до виконання розрахункових індивідуальних завдань для студентів  освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів  галузі знань 0305 Економіка і підприємництво / Н. М. Штефан. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 30 с.Инвестув_1.pngІнвестування. Конспект лекцій для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво / Автор: Н.М.Штефан. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 77 с.
Фин_деяльн_1.pngФінансова діяльність  суб’єктів господарювання. Конспект лекцій для  студентів  освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво / Н.М. Штефан.–Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 83 с.Фин_деяльн.pngФінансова діяльність суб’єктів господарювання. Методичні рекомендації до виконання розрахункових індивідуальних завдань  для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів  галузі знань 0305 Економіка і підприємництво / Н.М. Штефан.–Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 31 с.
Методичні матеріали
Загальні
 • МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ з ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів денної та заочної форм навчання  напрямку підготовки 6.030508 - фінанси і кредитДокладніше... 
 • МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ з УЧБОВО-ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ  для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит. Докладніше....
 • Методичні вказівки і завдання з ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит. Докладніше...
 • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з фінансів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / О.С.Галушко, Н.М.Штефан. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 28 с.

  Докладніше...
За дисциплінами

 • ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Інвестиційні компанії і фонди” освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508- фінанси і кредит (денна форма)Докладніше...
 • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Інвестування” освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з фінансів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит. Докладніше...
 • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Актуарні розрахунки”освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика" спеціалізована програма «Управління в економіці». Докладніше...
 • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Бюджетування діяльності підприємства ” освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит. Докладніше...
 • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ППв 4 «Банківські операції» (за вибором ВНЗ) денна форма навчання освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Докладніше...
 • Робоча програма з дисципліни «Депозитарна діяльність» для студентів спеціальності 6.030508 Фінанси і кредит / Упорядн.:Замковий О.І. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 11 с. Докладніше...
 • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Фінанси” освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з фінансів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит. Докладніше...

Методичні рекомендації до проведення практик, виконання дипломних робіт

 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО - РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “Бюджетування діяльності підприємства ” освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит). 
  Докладніше...
 • Банківські операції: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з практичних занять для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит [Електронний ресурс] / О.В. Єрмошкіна, О.І. Горяча; Нац. гірн. ун-т. – Елетрон. текст. Дані. – Д. : НГУ, 2014. –  35 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення 09.09.2014). – Назва з екрана. Докладніше...
 • Банківські операції: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів  з лекційних занять  освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит [Електронний ресурс] / О.В. Єрмошкіна; Нац. гірн. ун-т. – Елетрон. текст. Дані. – Д. : НГУ, 2014. –  67 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення 09.09.2014). – Назва з екрана. Докладніше...
 • Банківські операції: Банківські операції. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з виконання розрахункових завдань для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит. [Електронний ресурс] / О.В. Єрмошкіна; Нац. гірн. ун-т. – Елетрон. текст. Дані. – Д. : НГУ, 2014. –  42 с. – Режим доступу: http:// nmu.org.ua (дата звернення 09.09.2014). – Назва з екрана. Докладніше...
 • Банківські операції: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з виконання курсової роботи для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит (за спеціалізованими магістерськими програмами) [Електронний ресурс] / О.В. Єрмошкіна, О.І. Горяча; Нац. гірн. ун-т. – Елетрон. текст. Дані. – Д. : НГУ, 2014. –  47 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення 09.09.2014). – Назва з екрана. Докладніше...
 • Фінанси. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-професійної підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит [Електронний ресурс]/ О.С. Галушко, І.Ю. Герасимова; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані Д.: НГУ, 2014. – 26 с. Докладніше... 
 • Фінанси. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з виконання реферату для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» заочної форми навчання /  І.Ю. Герасимова. – Д.: НГУ, 2012. – 17 с. Докладніше...
 • Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / Цехмістрова Г.С. - Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c. Докладніше...Презентація.
 • Депозитарна діяльність: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів  з лекційних занять  освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит [Електронний ресурс] / О.І.Замковий; Нац. гірн. ун-т. – Елетрон. текст.Дані. – Д. : НГУ, 2014. – 101 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення 09.09.2014). – Назва з екрана. 

   
  Докладніше...
 • Інвестування. Методичні рекомендації до практичних занять  для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврівгалузі знань 0305 Економіка і підприємництво / Автор: Н.М.Штефан.–Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 24 с.Докладніше...
 • Інвестування. Методичні рекомендації до виконання розрахункових індивідуальних завдань для студентів  освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів  галузі знань 0305 Економіка і підприємництво / Н. М. Штефан. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 30 с. Докладніше...
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Методичні рекомендації до виконання розрахункових індивідуальних завдань  для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів  галузі знань 0305 Економіка і підприємництво / Н.М. Штефан.–Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 31 с. Докладніше...
 • Фінансова  статистика.  Методичні  рекомендації  до  практичних для  студентів освітньо-професійної  програми  підготовки бакалаврів  галузі  знань 0305 Економіка  і підприємництво напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит/ Л.Г. Соляник. – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 52 с. Докладніше...
 • Фінансова статистика. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи для  студентів  заочної  форми  навчання освітньо-професійної  програми  підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит/ Л.Г. Соляник. – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 65 с. Докладніше...
 • Економічний  аналіз.  Вихідні  дані  і  методичні  рекомендації  з виконання індивідуальних  розрахункових  завдання  для  студентів освітньо-професійної  програми підготовки  бакалаврів  галузі знань  0305 «Економіка  і  підприємництво»  за  всіма напрямами підготовки  -  Автор: Л.Г.  Соляник.    Д.:  Національний  гірничий університет, 2013. – 25 с. Докладніше...
 • Економічний  аналіз.  Методичні  рекомендації  до  організації самостійної  роботи студентів  заочної  форми  навчання  за освітньо-професійною  програмою  підготовки бакалаврів  галузі знань  0305 «Економіка  і  підприємництво»  за  всіма  напрямамипідготовки / Л.Г. Соляник.– Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 32 с. Докладніше...
 • Економічний  аналіз.  Методичні  рекомендації  до  практичних занять  студентів відповідно  до  освітньо-професійної  програми підготовки  бакалаврів  галузі  знань 0305 «Економіка і підприємництво» / Л.Г. Соляник. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 57 с. Докладніше...
 • Практикум з дисципліни “Банківська система” для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямомпідготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». - Автори: О.В.Крилова, О.Ю.Доценко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 27 с. Докладніше...
 • Актуарні розрахунки. Методичні рекомендації до самостійного виконання практичних  завдань  з  дисципліни  студентами  напряму  підготовки 6.030508  Фінанси і кредит/ І.М. Цуркан, О.Г. Федорова; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 76 с. Докладніше...
Конспекти лекцій дисциплін розроблені викладачами кафедри
 • Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційні компанії і фонди» для студентів спеціальності  6.030508  Фінанси  /  Упорядн.: ст..викладач  Замковий  О.І.  -Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 72 с. Докладніше...
 • Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів спеціальності 6.030508 Фінанси та кредит / Упорядн.: ст..викл.Замковий О.І. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 106 с. Докладніше...
 • Фінансова діяльність  суб’єктів господарювання. Конспект лекцій для  студентів  освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво / Н.М. Штефан.–Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 83 с. Докладніше...
 • Інвестування. Конспект лекцій для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво / Автор: Н.М.Штефан. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 77 с. Докладніше...

© 2006-2022 Інформація про сайт