Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
zamkovoy.jpg

Замковий Олександр Іванович 

ZamkovyO@nmu.org.ua

Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейт
Посада: ст.викладач 
Викладає дисципліни: 
Управління фінансовим ринком 
Фінансовий ринок 
Фондовий ринок 
Управління ризиками фінансового ринку 
Інвестиційні компанії і фонди 

Закінчив: Дніпропетровській державний університет у 1992 р., у 2000 р. Дніпропетровський філіал академії державного управління при Президентові України. Базова спеціальність: інженер-механік, магістр державного управління.


Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2015 рр.:

1.  Замковий О.І. Удосконалення нормативної бази управління комунальної громади, як чинник її соціально-економічного розвитку / О.І. Замковий // Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку: зб. матеріалів IХ міжнар. конф. молодих вчених, аспірантів і  студентів, Макіївка, 22-23 квіт. 2010 р. – С.39 – 41.

2. Замковий О.І. Удосконалення форм використання комунальної власності в механізмах управління розвитком територій / О.І. Замковий // Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами регіонального розвитку : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 19-21 трав. 2010 р. – С. 81 – 86.

3. Замковий О.І. Формування корпоративної власності населення / О.І. Замковий // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 01-02 жовтн. 2010 р. – С. 53 – 55.

4. Замковий О.І. Посилення ролі територіальної громади в управлінні комунальною власністю території / О.І. Замковий // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: зб. матеріалів IV наук.-практ. конф., Луцьк, 16-17 груд. 2010р. – С. 150152.

5. Замковий О.І. Использование коммунальной собственности как источника экономической самодостаточности территориального сообщества на принципах корпоративизма / А.И.Замковой // Развитие муниципальных образований субъектов   РФ в посткризисный период : материалы Междунар. научн.-практ. конф., Орел, 20-25 квітн. 2011 р. – С..

6. Замковий О.І. Корпоративний стиль в управлінні комунальною власністю / О.І. Замковий // Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційних технологій: зб. матеріалів  міжн. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 24-25 лист. 2011р. – С33- 35.

7. Замковий О.І. Корпоративні принципи в управлінні власністю мешканців територіальної громади / О.І. Замковий // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: зб. матеріалів  міжн. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 31 травня - 2 червня 2012 р. в редакції.

8. Замковий О.І. Хеджування, як запорука підвищення інвестиційної привабливості на ринку цінних паперів України/ О.І.Замковий// Антикризове регулювання у сфері державних фінансів, роль науки у вищих навчальних закладах: зб. матеріалів міжн. наук.-практ. семін., Харьков, 15 листопада 2012 р. – С251- 253.

9. Бобровська О.Ю. Вдосконалення інституціональної бази підвищення ефективності  використання комунальної власності / О.Ю.Бобровська, О.І. Замковий // Економіка та держава. – К. –2010. –№6. – С. 77 – 79.

10. Замковий О.І. Розвиток корпоративних відносин у муніципальному секторі запорука економічного зростання в Україні / О.І.Замковий // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2010. – №7. – С. 13 – 16.

11.Замковий О.І. Трансформування відносин власності в муніципальних утвореннях [Електронний ресурс] / О.І.Замковий// Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – №5. – Режим доступу до журналу: http:// www.dy.nayka.com.ua

12. Zamkoviy O. Ways of increase of communal property management efficiency / «Єдина Європа: нові виклики», Finanse samorzadu terytorialnego,  Widavnictwo  Wyzszej Skoly Bankowej we  Wroclawiu, 2011 р.

13. Замковий О.І. Формування нових теоретико-методологічних підходів до управління власністю територіальної громади / Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2011. – С. 48 – 55.

14. Zamkoviy O. THE MECHANISM OF FORMING OF THE REGIONAL UKRAINIAN FINANCIAL CAPITAL MARKET IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION / ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Вища Банківська Школа, м. Вроцлав; наук. ред.. О.І. Амоша. /– Д.: Національний гірничий університет, 2012.

15. Zamkoviy OGLOBALIZATION PROCESS CHALLENGES IN THESECURITIES MARKET UNDER CONDITIONS OF UKRAINESEUROPEAN INTEGRATION ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Вища Банківська Школа, м. Вроцлав;наук. ред.. О.І. Амоша. /– Д.: Національний гірничий університет, 2014

Наукова та навчально-методична праця з студентами за 2011-2015 рр.:

Корисні посилання для більш детального опрацювання викладаємих дисциплін:

Офіційний сайт Фонду державного майна України 

 Компьютерный ресурс

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

 Компьютерный ресурс

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

 Компьютерный ресурс

Українська біржа 

 Компьютерный ресурс

ПФТС фондова біржа 

Компьютерный ресурс 

Національний депозитарій України 

 Компьютерный ресурс

Презентаційний матеріал за лекційними модулями:

  1. Тенденції розвитку фінансового ринку в Україні

На головну

© 2006-2022 Інформація про сайт