Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
кафедра экономического анализа и финансов доцент Цуркан

Цуркан Ірина Миколаївна

 TsurkanI@nmu.org.ua

Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейт 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Наукове звання: доцент 
Викладає дисципліни: Менеджмент в страхових організаціях 
Соціальне страхування 
Актуарні розрахунки 
Страхування
Податковий менеджмент
  

ЗакінчилаЗапорізький державний університет, 1995, спец. „Облік і аудит”. Базова спеціальність інженер-економіст. Кандидат економічних наук, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), за темою «Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів»  

   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2015 рр.:

 1. Цуркан І.М., Дереза В.М. Страховий захист промислових підприємств. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип.247, Т.VI. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2009. – с.1438-1447.
 2. Цуркан І.М. Страхування ризиків інноваційноїдіяльності. Економічний вісник Національного гірничого університету. -№4. –Дніпропетровськ: РВК НГУ. - 2010. - С. 54-61
 3. Цуркан І.М. Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів (Монографія). Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 164с.
 4. Цуркан І.М., Граждан О.В. Страхування. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з практичних занять (напрям підготовки 6.03508 «Фінанси і кредит». Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2010. – 46с.
 5. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
 6. Цуркан І.М., Герасимова І.Ю. Податковий механізм стимулювання інвестиційної діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу України / І.М.Цуркан, І.Ю.Герасимова // Держава та регіони. – 2014. - №2 (28). – С. 135-142.
 7. Цуркан І.М., Герасимова І.Ю. Впливглобалізаційних процесів на розвиток страхового ринку України / І.М.Цуркан, І.Ю.Герасимова// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. -2014.-№6 (81).-С.127-132

  Наукова та навчально-методична праця з студентами за 2010- 2015 рр.:

  На головну

  © 2006-2022 Інформація про сайт