Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуПРОГРАМА вступного фахового екзамену 
зі спеціальності  072 фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація «Фінанси і кредит» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

много книг
Скачати
ПРОГРАМА вступного фахового екзамену
зі спеціальності  
072 фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація «Фінанси і кредит»
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
много книг
Скачати
ПРОГРАМА вступного перехресного фахового екзамену  
зі спеціальності  072 фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація «Фінанси і кредит» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Скачати

Консультація перед екзаменом 24.07.2021 в 12.00~загально університетська, в 13.00_на кафедрі ЕАіФ.
Чекаємо на Вас!
© 2006-2021 Інформація про сайт