Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Книга Секція №1. Фінансовий механізм та державне регулювання економічного розвитку
Книга Секція №2. Удосконалення системи оподаткування
Книга Секція №3. Актуальні напрямки розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації
Книга Секція №4. Фінансовий менеджмент промислових підприємств та посередників
Книга Секція №5. Удосконалення процесів бюджетного управління
 

Книга   Секція №1. Фінансовий механізм та державне регулювання економічного розвитку 
 1. Антонов В.М., Яременко Р.І. Світові валюти: їх сенс і призначення

 2. Кожем’яка Д.І. Стратегічні напрямки розвитку системи державних фінансів

 3. Литвинова Ю.А. Кредитування промислових підприємств на Україні та визначення їх платоспроможності

 4. Панченко А.О. Національна економіка України  в умовах глобалізації : стан, проблеми та напрями розвитку

 5. Ситнік Д.О., Журавель К.С. Інфляція: причини виникнення та методи боротьби з нею

 6. Яковенко О.Є. Напрямки удосконалення бюджетного процесу в Україні

 7. Грабчак А.О., Черв’якова В.Ю. Международный банк реконструкции и развития

 8. Алексєєнко М.Є. Методи оцінки якості кредитного портфелю

Книга   Секція №3. Актуальні напрямки розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації 
 1. Арсентьєва А.С. Прогнозування страхових платежів за різних умов страхування сільськогосподарських культур на основі теорії ігор з природою

 2. Кліменко І.О. Економічні проблеми сучасної України, що вплинули на збільшення цін

 3. Калюжна Я.Я. Напрямки оптимізації структури капіталу підприємства

 4. Лукаш Р.В. Проблеми розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції

 5. Чеснокова Т.В. Забезпечення фінансової стійкості банків у сучасних умовах

 6. Останін О.О. Ринок цінних паперів

 7. Нефьодова А.О. Управління якістю кредитного портфеля банку в сучасних умовах

 8. Крижановська В.В. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України

 9. Чудновєц Г.О. Формування портфелю кредитних продуктів у комерційному банку

 10. Єніна А.А. Аналіз і перспективи розвитку банківського сектору України

 11. Шапіро К.О. Проблеми та шляхи підвищення ефективності функціонування підприємств будівельної галузі України

 12. Шейко О.О. Сучасний стан банківського кредитування в України

 13. Гумбатов Т.В. Назначение и задачи анализа финансового состояния предприятия

 14. Шевченко А.В. Конвертованість валют

 15. Гривко Т.О. Современный взгляд на валютный рынок

 16. Воробйова В.В. Міжнародна торгівля

 17. Водопь’ян М.В. Методи прогнозування фінансової діяльності страхових компаній


Книга Секція №4. Фінансовий менеджмент промислових підприємств та посередників   

 1. Анненкова М.В. Управління фінансовою стійкістю та надійністю баенку в умовах банківської кризи

 2. Білоус О.Д. Використання методів планування при розрахунках прибутковості підприємства

 3. Білоус Д.О. Визначення шляхів перебудови банківського кредитування в умовах економічної кризи в України

 4. Безбородова О.А. Статичні та динамічні методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів

 5. Гошин О.О. Ефективність використання власного капіталу

 6. Гришина К.О. Чинники  недостатнього економічного розвитку підприємств вугільної промисловості

 7. Галаган  В.В. Методичні підходи до визначення оптимальної структури капіталу підприємства

 8. Бутиріна А.А. Методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів

 9. Діяконенко В.Л. Забезпечення фінансової сталості та платоспроможності підприємств в сучасних умовах

 10. Євтушенко Ю.В. Напрями формування прибутку підприємства та його збільшення

 11. Вовк І.В. Управління формуванням фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

 12. Ісакова Ю.В. Тенденції зміни ринку житлової нерухомості України

 13. Зубарева К.О. Управління ризиками комерційних банків: методичні аспекти

 14. Журба А.О. Фінансова діяльність промислового підприємства та напрями її удосконалення

 15. Козин О.С. Застосування методів прогнозування в процесі управління витратами підприємства

 16. Клевець А.С. Формування оптимальної структури капіталу підприємства

 17. Кібкало Я.А. Проблеми соціального розвитку підприємств України в умовах глобальних впливів

 18. Лисенко Г.А. Методи управління витратами підприємства в сучасних умовах

 19. Коротких Я.В. Особливості аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств

 20. Левченко Д.В. Методи планування оборотних активів підприємств

 21. Койнаш Т.А. Теоретичні підходи до визначення надійності та ліквідності банку в умовах економічної кризи

 22. Моруга К.О. Використання фінансового планування при управлінні фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств

 23. Ліпский В.О. Шляхи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства

 24. Осмоловський С.Д. Фінансування інвестиційної діяльності промислових підприємств України в умовах кризи

 25. Приходько Ю.О Управління фінансовими результатами діяльності підприємства

 26. Прийтенко Н.І. Сучасний стан, тенденції та основні напрямки підвищення рентабельності сільськогосподарських підприємств

 27. Овчаренко Е.В. Оптимізація структури власного капіталу підприємства

 28. Робота Т.В. Управління фінансами комерційних банків на основі процесного підходу

 29. Роздайбіда І.С. Планування використання власного капіталу

 30. Рябченко Я.В. Управління активами підприємства на базі оптимального розподілу прибутку фінансових ресурсів підприємства

 31. Рябенко К.А. Методи управління фінансовими ризиками підприємства

 32. Ступар Д.О. Сучасний стан ринку IPO в Україні

 33. Стецюк Д.П. Формування та ефективне використання

 34. Сухорукова І.М. Управління фінансовою діяльністю підприємства

 35. Жуков К.Є. Управління активами та пасивами комерційних банків в умовах інтеграції в європейську спільноту

 36. Хаян С. Г. Система управління витратами як основа раціонального використання ресурсів

 37. Шпиганович Є.А. Інноваційно-інвестиційна активність підприємств як ключовий чинник економічного розвитку України

 38. Ястреба В.О. Визначення резервів підвищення ефективності використання фінансових ресурсів

Книга Секція №5. Удосконалення процесів бюджетного управління
© 2006-2022 Інформація про сайт