Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Книга Секція №1. Фінансовий механізм та державне регулювання економічного розвитку
Книга Секція №2. Удосконалення системи оподаткування
Книга Секція №3. Актуальні напрями розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації
Книга Секція №4. Фінансовий менеджмент промислових підприємств та фінансових посередників
Книга Секція №5. Удосконалення процесів бюджетного управління
   
Книга     Секція №1. Фінансовий механізм та державне регулювання економічного розвитку


Книга   Секція №2. Удосконалення системи оподаткуванняКнига   Секція №3. Актуальні напрямки розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації 

 • Баглай Т.С. Формування банківських послуг в сучасних умовах розвитку банківської системи України

 • Бoйкo Е.Я. Зниження банківських ризиків: сучасні управлінські рішення
 • Васеленко Д.В. Процентний та непроцентний дохід банку при кредитуванні підприємств
 • Волошина А.А. Специфічність фінансових ресурсів страхових компаній за джерелами формування
 • Ворошик Г.В. Оцінка якості кредитного портфеля банку
 • Гаджиєва Е.В. Прогнозування показників діяльності АТ «СК «Країна» на основі аналітичного вирівнювання рядів динаміки
 • Зуєва А.С. Складові фінансової децентралізації в Україні
 • Ісаєв І.С. Основні напрями розвитку депозитних операцій комерційних банків України
 • Корнілов М.В. Механізм трансфертного ціноутворення як інструмент оцінки економічної ефективності депозитної політики
 • Котелевич О.І. Групування доходів страхової компанії за джерелами їх походження
 • Мавлєва Д.Е. Перспективи розвитку необанків в Україні
 • Маковін І.В. Принципи забезпечення якості кредитного портфеля
 • Мельник Я.В. Поширення іпотечного кредитування: нагальна потреба сьогодення
 • Новаєць Н.І. Вплив внутрішніх фінансових факторів на стан банківської ліквідності
 • Паніна К.В., Шилов А.О. Картковий банківський бізнес: проблеми та перспективи в Україні
 • Пістунова Ю.М. Фінансове прогнозування як елемент управління фінансовою стійкістю страхової компанії
 • Пшенична А.А. Напрями удосконалення банківського кредитування в Україні
 • Раєвська І.С. Визначення надійності та ліквідності кредитних установ
 • Стефаненкова Ю.С. Впровадження нових банківськиї продуктів – запорука підвищення рівня конкурентоспроможності банку
 • Суботін Є.О. Страхові продукти зі страхування врожаю сільськогосподарських культур: переваги та недоліки
 • Талибов Ф.А. Шляхи розвитку банківського кредитування в умовах кризи в Україні
 • Харитонкіна.А.І. Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу комерційними банками в сучасних умовах господарювання
 • Хлaнтa A.І. Фінансові ризики: різноманіття методологій оцінки
 • Чебанко К. С.Проблеми цифрової трансформації фінансового ринку України
 • Шелегія А.Т. Шляхи підвищення ефективності депозитної політики банку

Книга Секція №4. Фінансовий менеджмент промислових підприємств та посередників  

 • Алексеєнко А.І. Проблемні питання підвищення прибутковості підприємства 
 • Байдала Є.І. Використання фінансового планування при управлінні підприємством

 • Бєлькова Д.О. Стратегія і тактика управління оборотними активами
 • Везнюк О.К. Індикативний контроль ефективності поточної діяльності підприємства
 • Галіба С.В. Планування необхідних обсягів оборотних активів методом регресійного аналізу
 • Губіна Д.В. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу підприємства
 • Деркач В.М. Оцінювання ефективності використання оборотних активів підприємств
 • Євсікова А.А. Прогнозування чистого доходу ТОВ «Степ» методом експоненціального згладжування
 • Єфімова Д.М. Аналіз методів комбінованого підходу оцінки вартості бізнесу
 • Колєснікова А.А. Методичні підходи до оцінювання фінансового стану підприємств
 • Лазуренко В.В. Характеристика динамічних методів оцінки інвестицій
 • Мазка Н.В. Методичні підходи до оцінювання інвестиційних проектів
 • Майданник Ю.О. Ефективне використання основних фондів в умовах економічної кризи
 • Макарова В.В. Підвищення рівня прибутковості підприємства –результат реалізації відовідної стратегії його рохвитку
 • Нікітюк А.О. Прогнозування чистого доходу ТОВ НВП «Промвок» на основі адаптивної моделі Брауна
 • Носаль О.В. Фінансова діяльність підприємства у контексті стратегічного планування
 • Остапенко А.О. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
 • Рябчук В.В. Фінансова діяльність підприємств сільського господарства в сучасних умовах господарювання
 • Смоляк М.Є. Система планування діяльності підприємств
 • Шадрін О.А. Напрями формування фінансових ресурсів підприємства та їх збільшення
 • Шворак А.В. Управління фінансовими ресурсами підприємств з використанням фінансового прогнозування

Книга     Секція №5. Удосконалення процесів бюджетного управління


© 2006-2022 Інформація про сайт