Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
преподаватель доцент Дедиков

Дедіков Олексій Іванович 

 DedikovO@nmu.org.ua 

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Наукове звання: доцент 
Викладає дисципліни: Гроші і кредит 
Фінанси
Економічний аналіз 
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Місцеві фінанси 
  

ЗакінчивДніпропетровський інженерно-будівельний інститут, 1981 р., «Теплогазопостачання та вентиляція»; Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, 1991 р, «Політична економія».
Кандидат економічних наук, 08.02.01 – «Теорії і моделі економічного зростання», за темою «Інвестиції та їх роль у формуванні економічних пропорцій»


   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2013 рр.:

  1. Дедіков О.І. Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник з Грифом МОНУ (рекомендований Міністерством освіти та науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Фінанси», «Облік та аудит» (Лист МОНУ №1/11-2508 від 30.05.06)).- Київ, Центр навчальної літератури, 2007 р.
  2. Дедіков О.І. Про деякі аспекти аналізу діяльності підприємств. Економічний вісник Національного гірничого університету: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. – Д.:НГУ, 2007 р. - №4
  3. Дедіков О.І. Про формування фінансового механізму активізації інвестиційного процесу. Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КНЕУ, 2010.
  4. Дедіков О.І. Конкурентні складові розвитку підприємництва в Україні. Розвиток бізнесу: національний та міжнародний дискурс: міжнародна науково-практична конференція. – Донецьк, 2010.
  5. Дедіков О.І., Савченко М.В. Оптимізація оборотних активів підприємств – як чинник трансферу технологій Трансфер технологій: від ідеї до прибутку.// Матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. І мол. учених.- В 2 т. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т.2.
  6. Дедіков О.І. Зарудняк Ю.І. Проблеми ефективного використання коштів місцевих бюджетів і формування інноваційного середовища регіону Фінанси України. // Матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 трав. 2010 р.- В 7 т. – Д.: Біла К.О., 2010. – Т.5.
  7. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.

Наукова та навчально-методична праця з студентами за 2010 - 2013 рр.:

На головну

© 2006-2022 Інформація про сайт