Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
кафедра экономического анализа и финансов профессор Галушка О.С.

Галушко Ольга Сергіївна  galushkoO@nmu.org.ua

Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейт

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Наукове звання: професор 
Викладає дисципліни: Міжнародні фінанси 
Аналіз світової і національної економіки 
Основи наукових досліджень 
Методологія наукових досліджень 
  

ЗакінчилаДніпропетровський гірничий інститут ім.Артема у 1970 р. Базова спеціальність інженер-економіст.
Доктор економічних наук, 08.00.05 «Экономика, планирование, организация управления народным хозяйством и его отраслями», за темою «Системно-цільове планування технічного розвитку  гірничозбагачувальних комбінатів»  

   Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2014 рр.:

  1. Галушко О.С. Удосконалення  нормативної бази працевлаштування  та ефективного використання  бакалаврів та магістрів/ у зб. Кадрове забезпечення  гірничо-металургійного комплексу України/ зб.тез доп. Наук.-метод.конф., 12-13 травня 2011 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет., 2011. -   с.127-129
  2. Галушко О.С. Фінансова інфраструктура інноваційних кластерів. Сб. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Д. Національний гірничий університет, 2010, - т.2. – с.27-29
  3. Galushko О. Economic basis of crisis on the global financial market and crisis-proof regional management Польща-Україна: спільна Європа. – Польща, Дубєско. Фахове видання: (0,6 у. д. а.) -2009 - с. 11
  4. Galushko O. Financing of Local Government Problems and Prospects/Finanse samorzadu terytorialnego,  Widavnictwo  Wyzszej Skoly Bankowej we  Wroclawiu,Nr 21/ 2011. – p. 109-119.
  5. Галушко О.С. Фінансова інфраструктура інноваційного розвитку, Зб. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Д. Національний гірничий університет, 2009, - т.1. – с.145-147
  6. Галушко О.С. АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА / Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2011. – С. 64 – 75
  7. Галушко О.С., Козар Д.С. ГЕНЕЗИС КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ КОНТРОЛЛІНГУ /Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2011. – С.78 – 86.
  8. Галушко О.С., Доценко О.Ю. КОНСОЛІДОВАНЕ ФІНАНСУВАННЯ  ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ/ Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2012. – С.12 – 19.
  9. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
  10. Галушко О.С. Фінансові важелі реалізації принципу соціальної відповідальності бізнесу в гірничо-металургійній промисловості. Галушко О.С./ Економіка промисловості. – 2013. №3. - С.197-204.

Наукова та навчально-методична праця з студентами за 2014 рр.:

На головну

© 2006-2022 Інформація про сайт