Dnipro University of Technology — Compliance with the Time


Книга Секція №1. Фінансовий механізм та державне регулювання економічного розвитку
Книга Секція №2. Удосконалення системи оподаткування
Книга Секція №3. Актуальні напрямки розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації
Книга Секція №4. Фінансовий менеджмент промислових підприємств та посередників
Книга Секція №5. Удосконалення процесів бюджетного управління
 

Книга   Секція №1. Фінансовий механізм та державне регулювання економічного розвитку 

Книга Секція №2. Удосконалення системи оподаткування 

Книга   Секція №3. Актуальні напрямки розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації 
 1. Прийтенко Н.І. - Фондовий ринок в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку
 2. Митрофанов В.В. - Удосконалення управління кредитним ризиком в комерційних банках України
 3. Юрашева А.І. - Перебудова банківської системи кредитування в умовах економічної кризи
 4. Онищенко О.Ю. - Удосконалення планування стратегії розвитку банку на ринку банківських послуг України
 5. Водоп`ян М.В. - Екологічна безпека як складова національної безпеки України
 6. Коротких Я.В. - Економічна безпека особистості в умовах глобалізації
 7. Заіменко М.В. - Діагностика загрози банкрутства підприємства
 8. Койнаш Т. А. - Характеристика субєктів страхового ринку
 9. Арсентьєва А.С. - Методи страхування врожаю сільськогосподарських культур 
 10. Лисенко Г.А. - Аналіз стану державного боргу України
 11. Олійник О.В. - Теоретичні аспекти забезпечення стратегії фінансової безпеки підприємства 
 12. Галкін А.М. - Характеристика і види банківських послуг для корпоративних клієнтів 
 13. Гусманова О.О. - Управління фінансовими ризиками банку в умовах глобалізації
 14. Кадаєв А.В. - Проблеми депозитної політики в України
 15. Лелекова Т.С. - Платоспроможність-один з основних показників фінансового стану підприємства
 16. Лисенко Г.А. - Аналіз стану державного боргу України
 17. Мельничук І.П. - Підходи до оцінки фінансового стану підприємства
 18. Нефьодова А.О. - Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
 19. Робота Т.С. - Фінансова діяльність комерційних банків та напрями її удосконалення
 20. Строценко В.В. - Аналіз кредитного портфеля «ПАТ «КБ «Південкомбанк»
 21. Сушкіна О.І. - Управління кредитною політикою банку: виклики сучасності

Книга Секція №4. Фінансовий менеджмент промислових підприємств та посередників   

 1. Швецов О.В. - Сучасні методи планування оборотних активів підприємств
 2. Юшкевич О.А. - Еволюція вітчизняної наукової думки щодо визначення сутності резервів
 3. Білоус Д.О. - Перспективи розвитку іпотечного  кредитування в Україні
 4. Мілейко Б.Є. - Формування банківських продуктів в сучасних умовах розвитку банківської системи України
 5. Стрюковата К.О. - Моніторинг клієнтів банку як засіб управління та мінімізації кредитного ризику
 6. Ященко Н.О. - Фінансовий менеджмент промислових підприємств та фінансових посередників
 7. Хвостік К.Є. - Вдосконалення  механізму управління  фінансовою стійкістю на підприємстві
 8. Григоренко А.В. - Формування капіталу підприємства
 9. Тиха І.О. - Фінансова діяльність підприємств сільського господарства і напрями її вдосконалення
 10. Румянцев Д.М.  - Шляхи вдосконалення діяльності регіональних комерційних банків
 11. Саяпіна В.О. - Вдосконалення управління комерційним банком в умовах кризи
 12. Борисенко О.І. - Оптимізаційна модель управління капіталом підприємства
 13. Корощенко А.А. - Проблеми управління капіталом в умовах ринкової трансформації економіки України
 14. Галушка В.Ю. - Використання економіко-математичних моделей при управлінні активами
 15. Климченко А.О. -Вдосконалення механізму фінансової стійкості комерційного банку
 16. Маханьок Ю.Ю. - Проблеми фінансування інноваційного розвитку машинобудування в умовах інтеграції України в ЄС
 17. Журавель Р.Г. - Сучасні підходи до управління прибутком підприємства
 18. Сухойван Д.О. - Планування заходів підвищення рентабельності роботи підприємства
 19. Ліпський В.О. - Напрями удосконалення організації фінансової діяльності на підприємстві
 20. Шапіро К.О. - Чинники економічного розвитку підприємств будівельної галузі
 21. Андрієнко Є.І. - Стан та перспективи зміцнення фінансової стійкості підприємств дорожньо-будівельної галузі
 22. Рябенко К.А. - Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємства
 23. Кучер С.О. - Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства
 24. Іріцян В.Р. - Методи регулювання структури капіталу підприємства
 25. Хотієнко Ю.О. - Бюджетування як інструмент управлінського планування діяльності підприємства
 26. Бублік С.О. - Діагностика фінансової діяльності як напрям ефективного антикризового фінансового управління підприємствами
 27. Бєлоусова М.І. - Проблеми та шляхи зміцнення фінансової стійкості підприємств машинобудівної галузі в умовах міжнародної інтеграції
 28. Жалдак Ю.В. - Шляхи покращення формування і використання фінансових ресурсів підприємства
 29. Лукаш Р.В. - Фінансова діяльність комерційних банків і напрями її удосконалення
 30. Крамська М.С. -  Антикризове управління підприємством в системі фінансової безпеки
 31. Анненкова М.В. - Процентний та непроцентний дохід банку при кредитуванні підприємств
 32. Возняк Є.В. - Оптимізація фінансових ресурсів підприємства
 33. Півняк Г.В. - Сучасний стан та напрями розвитку банківського кредитування реального сектору економіки України
 34. Профатiло К.В. - Планування процентного прибутку банка
 35. Фесенко А.С. - Формирование системы финансового контроллинга на предприятиях
 36. Привалова Ю.В. - Управління прибутком підприємства на базі розробки оптимального плану інвестиційного розвитку підприємства
 37. Іванюга Н.О. - Деякі аспекти удосконалення процесу управління прибутком промислових підприємств
 38. Мороз І.О. – Оцінка фінансової стійкості підприємства та напрями її забезпечення
 39. Осмоловський С.Д. - Методи  оцінки ефективності інвестиційних проектів
 40. Рябченко Я.В. - Вибір оптимального  варіанту інвестиційного розвитку промислового підприємства
 41. Складнікова А.С. - Обгрунтування вибору норми дисконту при оцінці ефективності інвестиційних проектів
 42. Сладік М.В. - Особливості фінансового менеджменту великих вертикально інтегрованих корпоративних структур
 43. Танська О.С. - Управління прибутком підприємства з урахуванням ризиків його діяльності

Книга Секція №5. Удосконалення процесів бюджетного управління
© 2006-2020 Інформація про сайт